Darba vides pārvalde (Arbetsmiljöverket)

Saskaņā ar darba likumdošanu visiem Zviedrijā darbiniekiem ir tiesības uz drošu darba vidi. Mūsu mērķis ir panākt, lai neviens darbinieks darba vietā neciestu nelaimes gadījuma vai slimības dēļ.

Mūsu pārvalde darbojas Zviedrijas valdības un parlamenta uzdevumā ar mērķi nodrošināt darba likumdošanas izpildi uzņēmumos un organizācijās Zviedrijā. Cita starpā mēs nodarbojamies ar sekojošiem jautājumiem:

  • detalizētu noteikumu sasatādīšana saskaņā ar darba likumdošanu,
  • darba likumdošanas izpildes kontrole uzņēmumos un organizācijās, inspektējot darba vietas visā Zviedrijas teritorijā,
  • informācijas par darba likumdošanu izplatīšana.

Darba devējs ir atbildīgs par Jūsu darba vidi

Darba devējam ir galvenā atbildība par darba vidi. Apmeklējot dažādas darba vietas, mēs inspektējam darba vidi un kontrolējam darba likumdošanas un noteikumu izpildi. Ja mēs atrodam trūkumus likumdošanas prasību izpildē, darba devēja pienākums ir tos novērst.

Darbinieka pārstāvis darba vietā

Daudzās darba vietās Zviedrijā ir darba drošības speciālists. Tā ir persona, kas pārstāv darbiniekus, un kas var darba devējam uzstādīt prasības darba drošības jomā. Ja Jūs saskatat trūkumus darba drošības jomā, Jūs varat sazināties ar darba drošības speciālistu.

Sazinieties ar mums

Jūs varat sazināties ar mums pa tālruni +46 (0)10-730 90 00 vai e-pastu arbetsmiljoverket@av.se. Mūsu darbinieki  sniedz informāciju vairākās valodās un atbild uz jautājumiem darba dienās pulksten 08.00–11.30.

Mēs esam apmēram 600 darbinieki un strādājam vairākās Zviedrijas pilsētās no valsts dienvidiem līdz ziemeļiem, un mūsu galvenais birojs atrodas Stokholmā. Ar mums Jūs varat vienmēr sazināties sakarā ar jautājumiem par darba vides drošību, noteikumiem un likumdošanu vai arī elektroniskajiem pakalpojumiem.

Ja nav pieejams teksta tulkojums Jūsu valodā

Informācija šajā valoda ir ierobežota. Plašāka informācija ir pieejama zviedriski un angliski. Nepieciešamības gadījumā mēs varam nodrošināt papildus tulkojumu. Ja vēlaties iegūt papildus informāciju Jūsu valodā, sazinieties ar mums pa e-pastu arbetsmiljoverket@av.se.

Last updated 2021-11-30