Arbetsmiljön i olika branscher

Här ger vi några exempel på risker i de branscher som många unga arbetar i. Det handlar om butik, hotell och restaurang, vård och omsorg, bygg samt industri och verkstad.

Unga cafébiträden i arbete

Arbete i butik

När du jobbar i butik kanske du träffar kunder, packar upp varor på lagret och hanterar pengar.

Här är exempel på risker som du kan möta:

 • Lyfta tungt eller röra sig där det är trångt.
 • Arbeta i en kassa och hantera pengar. Att ansvara för pengar kan vara stressigt om du exempelvis blir hotad. En minderårig får inte transportera pengar, till exempel till banken.
 • Öppna eller stänga butiken själv. Din chef ska ha gått igenom risker och säkerhet för att se om det är lämpligt för dig som minderårig.
 • Sälja varor som man måste ha en viss ålder för att köpa, till exempel cigaretter. Det kan vara jobbigt om andra ungdomar vill handla. Äldre barn får inte sälja sådana varor alls.

Arbete på hotell och restaurang

Inom hotell och restaurang finns många olika arbetsuppgifter. Där finns också särskilda risker att tänka på.

 • Att arbeta där det serveras alkohol. Det kan vara situationer när du kan möta berusade personer.
 • Arbeta i ett restaurangkök. Man kan riskera brännskador till exempel från heta stekhällar och het olja. Vissa maskindiskmedel kan vara starkt frätande.
 • Köksmaskiner. Minderåriga får inte använda maskiner där de kan skada sig på rörliga delar. Mer om vad som gäller maskiner finns att läsa i minderåriga föreskrifterna.
 • Lyfta tungt eller röra sig där det är trångt.
 • Arbeta i en kassa och hantera pengar. Att ansvara för pengar kan vara stressigt om du till exempel blir hotad. En minderårig får inte transportera pengar, till exempel till banken.
 • Öppna eller stänga restaurangen själv. Din chef ska ha gått igenom risker och säkerhet för att se om det är lämpligt för dig som minderårig.

Arbete med vård och omsorg

Att jobba inom vård och omsorg kan vara kul och lärorikt men också krävande beroende på var du jobbar.

Exempel på risker är:

 • I möte med människor kan det uppstå konflikter, hot och våld.
 • Lyfta tungt eller röra sig där det är trångt.
 • Om du har allergier kan det påverka vad du kan jobba med.

Arbete på byggarbetsplats

Byggarbetsplatsen är en vanlig arbetsplats och praktikplats för unga. Det är också en arbetsplats som det kan vara lätt att skada sig på. Här är några exempel på risker att tänka särskilt på:

 • Lyfta tungt eller röra sig där det är trångt.
 • Arbeta där det finns risk för olyckor. Minderåriga råkar oftare ut för olyckor än vuxna. Din chef ska se till att du får tydliga instruktioner och säkerhetsrutiner. Ska du göra arbetsuppgifter som är svåra – se till att du får hjälp av din handledare eller arbetsledare!
 • Arbeta på höjd, till exempel stegar, ställningar och tak. I minderåriga föreskrifterna finns det mer information om vad som gäller.
 • Att komma i kontakt med kemiska ämnen. Unga är mer känsliga för kemiska ämnen än vuxna.
 • Använda maskiner. Minderåriga får inte använda maskiner där de kan skada sig på rörliga delar. Ungdomar utan utbildning får endast använda sådana maskiner om det finns skydd som gör att maskinen stannar helt innan det går att nå farliga rörliga delar.

Arbete i verkstad och industri

Arbetsmiljön inom verkstad och industri kan innebära många risker. Det kan vara buller, vibrationer och kemikalier. Ett arbete kan vara för ensidigt med upprepade rörelser vilket kan slita på kroppen. Exempel på andra risker är att lyfta tungt eller röra sig där det är trångt.

Minderåriga får inte använda maskiner där de kan skada sig på rörliga delar. Ungdomar utan utbildning får bara använda maskiner där det finns skydd som gör att maskinen stannar helt innan det går att nå farliga rörliga delar.

Inom till exempel gruvindustrin finns även risker med höga höjder, fallande föremål, snubbelrisk och stora mängder damm och gaser.

Podd - Hallå arbetsmiljö om unga i arbetslivet

Fredrik Berling, Elsa Löfling och Malin Cato i vårsolen. Poddavsnittet om unga i arbetslivet som text

Senast uppdaterad 2024-05-23