Arbetshöjd och arbetsyta

Arbetsplatsen ska vara utformad så att man kan arbeta i upprätt ställning med sänkta axlar och överarmarna nära kroppen.

Lämplig arbetshöjd för de flesta arbeten är i armbågshöjd, eller något lägre, oavsett om man arbetar sittande eller stående. Andra typer av arbete kan kräva annan arbetshöjd, till exempel om arbetet kräver att man ska kunna se bra. Med enkelt reglerbara arbetsbord och arbetsstolar kan arbetshöjden ställas in i förhållande till kroppsstorlek och arbetsuppgift.

Illustration över arbetshöjd.

Undvik arbete med händerna över axelhöjd eller under knähöjd som sker ofta eller under lång tid. Arbetsuppgifter som utförs större delen av dagen ska ske i det inre arbetsområdet, det vill säga inom underarmsavstånd.  

Illustration över arbetsområde vid skrivbord, inre och yttre arbetsområde.

Belastningsergonomi (AFS 2012:2)

Omslagsbild: AFS
Föreskrifterna anger hur arbete ska planeras och utföras för att förebygga belastningsbesvär. Det gäller till exempel obekväma arbetsställningar, tungt kroppsarbete och repetitivt arbete.
Belastningsergonomi (AFS 2012:2), föreskrifter

Senast uppdaterad 2018-05-09