Upphävande av Arbetarskyddsstyrelsens kungörelse med föreskrifter om maskiner för papperstillverkning (AFS 2018:10)

Arbetsmiljöverkets föreskrifter om upphävande av Arbetarskyddsstyrelsens kungörelse med föreskrifter (AFS 1984:16) om maskiner för papperstillverkning. Föreskrifterna upphävs utan följdändringar i andra föreskrifter. Aktuella krav täcks in av föreskrifterna om användning av arbetsutrustning (AFS 2006:4) och föreskrifterna om maskiner (AFS 2008:3).

Omslag. Upphävande av Arbetarsskydsstyrelsens föreskrifter om utförande av personlig skyddsutrustning
Upphävande av Arbetarskyddsstyrelsens kungörelse med föreskrifter om maskiner för papperstillverkning (AFS 2018:10) Börjar gälla: Vid utgången av januari 2019.

Senast uppdaterad 2024-05-06