Externa rapporteringskanal – visselblås till Arbetsmiljöverket

I Arbetsmiljöverkets kommande externa rapporteringskanal ska du kunna rapportera om missförhållanden som omfattas av EU-lagstiftning och som omfattas av vår tillsyn, det vill säga produktsäkerhet och produktöverensstämmelse, som du fått kännedom om i ett arbetsrelaterat sammanhang.

Om visselblåsarlagen

Arbetsmiljöverket är en av flera behöriga myndigheter som ska inrätta externa rapporteringskanaler, så kallade visselblåsarfunktioner. Med start senast 17 juli 2022 ska vi ta emot, följa upp och lämna återkoppling på rapporter om missförhållanden inom produktsäkerhet och produktöverensstämmelse som omfattas av vårt tillsynsansvar. Vi ska även ta emot rapporter om missförhållanden rörande EU-lagstiftning som ingen annan myndighet ansvarar för.

I praktiken handlar det om fem av våra föreskrifter:

  • Tryckbärande anordningar (AFS 2016:1)
  • Personlig skyddsutrustning (EU-förordning 2016/425)
  • Enkla tryckkärl (AFS 2016:2)
  • Utrustning för potentiellt explosiva atmosfärer (ATEX) (AFS 2016:4)
  • Maskinföreskriften (AFS 2008:3)

Till Arbetsmiljöverket ska du även kunna rapportera om missförhållanden rörande EU-lagstiftning som ingen annan myndighet ansvarar för.

Det ska gå att rapportera till oss skriftligt och muntligt, samt om man vill även vid ett fysiskt möte. Vi återkommer med mer information om hur det ska gå till i praktiken .

 

Blev du hjälpt av informationen på den här sidan?

Tack för din medverkan. Du har nu hjälpt oss att förbättra av.se.

Senast uppdaterad 2022-05-27