Fysiska arbetsmiljörisker

Risk för att falla

Det inträffar många fallolyckor vid byggnads- och anläggningsarbete varje år. Det handlar både om fall på samma nivå och fall till lägre nivå. Fall på samma nivå är när någon snubblar eller halkar och faller till samma nivå som man står eller går på. De här olyckorna kan bero på ojämnt underlag, halka eller att det ligger föremål på marken där man går. Ordning och reda på byggarbetsplatsen kan förebygga många av de här olyckorna, som kan leda till lång sjukfrånvaro.

När någon faller till lägre nivå leder det ofta till allvarliga skador. Att någon faller till lägre nivå är en av de vanligaste orsakerna till dödsfall inom branschen. De här olyckorna beror ofta på att det helt saknas fallskydd, eller att det finns brister i fallskyddet.

I 56 a – 60 a §§ i AFS 1999:3 finns bestämmelser om arbete med risk för fall till lägre nivå.


86 a – 92 a §§ anger vad som gäller vid takarbete som är byggnads- eller anläggningsarbete.

Här nedan kan du läsa mer om förebyggande åtgärder mot fallrisker:

Arbete på hög höjd

Skydd mot skada genom fall (AFS 1981:14), föreskrifter

Risk för ras

Vid bland annat markarbeten finns det risk för ras, men det finns också många utrustningar som kan välta på en byggarbetsplats, exempelvis kranar. Läs mer om det via länkarna nedan.

Markarbete och grundläggning

Skydd mot skada genom ras (AFS 1981:15), föreskrifter

Fallande föremål

Områden där det finns risk för fallande föremål ska spärras av och markeras på något sätt. Om sådana områden måste beträdas ska skyddstak, täckta gångar eller motsvarande anordnas.

Risker vid arbete med handhållna maskiner

Maskiner är ofta inblandade i olyckor på byggarbetsplatser. Det kan vara skyddsanordningar som är borttagna eller att man förlorat kontrollen över en maskin och därför skadas.

Den som ska använda en maskin behöver få instruktioner av sin arbetsgivare. För att använda vissa maskiner kräver Arbets­miljö­verket dessutom dokumenterad kunskap. Vid byggnads- och anläggningsarbete används ofta olika sorters maskiner. Maskinerna har olika sorters risker men oftast är olyckan framme när de används felaktigt. Exempelvis kan ett skydd ha tagits bort eller så används maskinen inte för det ändamål eller under de förutsättningar som den är lämpad för. Det är vanligt att man skadar händer och ben. Det kan även vara material som flyger iväg och skadar någon. Vissa maskiner ska användas tillsammans med personlig skyddsutrustning som till exempel skyddsglas­ögon och hörsel­skydd.

Alla som använder en maskin ska ha fått en instruktion i hur den fungerar och känna till riskerna med den. Vid användning av särskilt farliga maskiner ska arbetsgivaren dessutom se till att arbetstagarna har dokumenterade kunskaper i säker användning. Läs mer om hur man på ett säkert sätt använder maskiner och andra arbetsutrustningar nedan.

Användning av arbetsutrustning (AFS 2006:4), föreskrifter

Maskiner och arbetsutrustning

Maskiner (som släppts ut på marknaden efter 29 dec 2009) (AFS 2008:3), föreskrift

Vid användning av motorkedjesåg eller röjsåg gäller särskilda regler.

Användning av motorkedjesågar och röjsågar (AFS 2012:1), föreskrifter

Många maskiner är dessutom tunga att hantera och kan bidra till olika belastnings­ergonomiska risker för användaren. Vibrationer är ännu en risk vid användning.

Vibrationer, öppnas i nytt fönster

 

Blev du hjälpt av informationen på den här sidan?

Tack för din medverkan. Du har nu hjälpt oss att förbättra av.se.

Senast uppdaterad 2021-12-27