Fysiska arbetsmiljörisker

Det finns många risker på en byggarbetsplats som har med den fysiska arbetsmiljön att göra. Några exempel är fall från hög höjd, ras, att föremål faller ned på arbetsplatsen eller skada av en mobil maskin.

Risk för att falla

Det inträffar många fallolyckor vid byggnads- och anläggningsarbete varje år. Det handlar både om fall på samma nivå och fall till lägre nivå. Fall på samma nivå är när någon snubblar eller halkar och faller till samma nivå som man står eller går på. De här olyckorna kan bero på ojämnt underlag, halka eller att det ligger föremål på marken där man går. Ordning och reda på byggarbetsplatsen kan förebygga många av de här olyckorna, som kan leda till lång sjukfrånvaro.

När någon faller till lägre nivå leder det ofta till allvarliga skador. Att någon faller till lägre nivå är en av de vanligaste orsakerna till dödsfall inom branschen. De här olyckorna beror ofta på att det helt saknas fallskydd, eller att det finns brister i fallskyddet.

I 56 a – 60 a §§ i föreskrifterna om byggnads- och anläggningsarbete finns bestämmelser om arbete med risk för fall till lägre nivå.

86 a – 92 a §§ anger vad som gäller vid takarbete som är byggnads- eller anläggningsarbete.

Byggnads- och anläggningsarbete (AFS 1999:3), föreskrifter

Här nedan kan du läsa mer om förebyggande åtgärder mot fallrisker:

Arbete på hög höjd

Skydd mot skada genom fall (AFS 1981:14), föreskrifter

Risk för ras

Vid bland annat markarbeten finns det risk för ras, men det finns också många utrustningar som kan välta på en byggarbetsplats, exempelvis kranar. Läs mer om det via länkarna nedan.

Markarbete och grundläggning

Skydd mot skada genom ras (AFS 1981:15), föreskrifter

Fallande föremål

Områden där det finns risk för fallande föremål ska spärras av och markeras på något sätt. Om sådana områden måste beträdas ska skyddstak, täckta gångar eller motsvarande anordnas.

Maskiner - arbete med handmaskiner och entreprenadmaskiner

Maskiner är ofta inblandade i olyckorna på byggarbetsplatsen. Det kan vara skyddsanordningar som är borttagna eller att man på annat sätt förlorar kontrollen över en maskin och skadas.

Den som ska använda en maskin behöver få instruktioner av sin arbetsgivare. För att använda vissa maskiner kräver Arbets­miljö­verket dessutom dokumenterad kunskap.

Handhållna maskiner

Olika sorters maskiner för sågning, borrning, kapning, klippning, bockning, skruvning, bultning och spikning används ofta. Maskinerna har olika sorters risker men oftast är olyckan framme när de används felaktigt. Det är vanligt att man skadar händer och ben. Det kan även vara material som flyger iväg och skadar någon. Vissa maskiner ska användas tillsammans med skyddsutrustning som till exempel glas­ögon och hörsel­skydd.

Många maskiner är dessutom tunga att hantera och kan bidra till olika belastnings­ergonomiska risker för användaren. Vibrationer är ännu en risk vid användning.

Vibrationer

Det finns även föreskrifter om användning av motorsåg och röjsåg.

Användning av motorkedjesågar och röjsågar (AFS 2012:1), föreskrifter

Entreprenadmaskiner

Entreprenadmaskiner kan vara gräv­maskiner, truckar, lyft­kranar eller borriggar. Vanliga olyckor med entreprenad­maskiner är förlorad kontroll eller att någon kommer i kläm när de välter eller kommer i rörelse.

De flesta maskiner kräver särskilda kontroller och underhåll. Om de inte utförs kan det leda till olyckor. För vissa maskiner krävs dessutom särskild besiktning.

Lyftanordningar och lyftredskap

Användning av truckar, liftar och lyftanordningar är några exempel på maskiner som kräver särskild utbildning som ska dokumenteras av arbetsgivaren. Dessutom krävs även arbetsgivarens skriftliga tillstånd för att få använda dessa maskiner.

Vanliga orsaker till att någon skadas är att:

  • det saknas kunskap om maskinen
  • maskinen används felaktigt
  • maskinen är inte besiktigad
  • maskinen har inte kontrollerats och underhållits
  • maskinskydd tas bort eller skyddsutrustning inte används.

Se även:

Checklistor för maskiner

Maskiner och arbetsutrustning

Maskiner (som släppts ut på marknaden efter 29 dec 2009) (AFS 2008:3), föreskrift

Besiktning av lyftanordningar och vissa andra tekniska anordningar (AFS 2003:6), föreskrifter

Senast uppdaterad 2023-07-13