Se samtliga föreskrifter

Dykeriarbete (AFS 2010:16), föreskrifter

Föreskrifterna om dykeriarbete anger vad arbetsgivare och arbetstagare ska göra för att förebygga ohälsa och olycksfall i arbetet. Fokus ligger på riskbedömning, utbildning, bemanning samt dykarledarens roll.

Föreskrifterna ändrades den 1 november 2019

Den 1 november 2019 gjordes en mindre ändring av 24 § som handlar om medicinska kontroller.

Omslagsbild: AFS
Dykeriarbete (AFS 2010:16), föreskrifter

Ursprungs- och ändringsföreskrifter

Pdf-filen ovan innehåller föreskrifterna i fulltext, det vill säga den ursprungliga texten och samtliga ändringar som gjorts sedan föreskrifterna kom ut första gången.

Nedan kan du läsa föreskrifternas ursprungliga lydelse som de såg ut i tryckt form när de gavs ut och de ändringsföreskrifter som har kommit ut.

AFS 2019:4 (ändringsföreskrift), pdf, öppnas i nytt fönster

AFS 2014:6 (ändringsföreskrift), pdf, öppnas i nytt fönster

AFS 2010:16 (i ursprunglig lydelse), pdf, öppnas i nytt fönster

Föreskrifter finns i tryck och som pdf:er

Alla föreskrifter finns i tryckt version och som pdf:er. Om den tryckta versionen på någon punkt skiljer sig från pdf:en är det den tryckta versionen som gäller.

Senast uppdaterad 2023-07-10