Se samtliga föreskrifter

Dykeriarbete (AFS 2010:16), föreskrifter

Föreskrifterna om dykeriarbete anger vad arbetsgivare och arbetstagare ska göra för att förebygga ohälsa och olycksfall i arbetet. Fokus ligger på riskbedömning, utbildning, bemanning samt dykarledarens roll.

Föreskrifterna ändrades den 1 november 2019

Den 1 november 2019 gjordes en mindre ändring av 24 § som handlar om medicinska kontroller.

Omslagsbild: AFS
Dykeriarbete (AFS 2010:16), föreskrifter

Ursprungs- och ändringsföreskrifter

Pdf-filen ovan innehåller föreskrifterna i fulltext, det vill säga den ursprungliga texten och samtliga ändringar som gjorts sedan föreskrifterna kom ut första gången.

Nedan kan du läsa föreskrifternas ursprungliga lydelse som de såg ut i tryckt form när de gavs ut och de ändringsföreskrifter som har kommit ut.

AFS 2019:4 (ändringsföreskrift), pdf, öppnas i nytt fönster

AFS 2014:6 (ändringsföreskrift), pdf, öppnas i nytt fönster

AFS 2010:16 (i ursprunglig lydelse), pdf, öppnas i nytt fönster

Tryckt och digital version av föreskrifter

Det finns en tryckt och en digital version av alla föreskrifter. Observera att det är den tryckta versionen som gäller, om den digitala versionen och den tryckta skiljer sig åt på någon punkt.

Senast uppdaterad 2019-08-20