Tillstånd

Enligt Arbetsmiljöverkets regler krävs det tillstånd eller anmälan för arbete med vissa kemiska ämnen som medför särskilda risker.

Tillstånd och anmälan för kemiska ämnen

Här finns anvisningar för arbetsgivarens anmälan och ansökan om tillstånd för dessa områden:

Asbest

Bekämpningsmedel

Kemiska ämnen - grupp A

Kemiska ämnen - grupp B

För riskbedömning, hanterings- och skyddsinstruktioner, och produktval hänvisar vi till Vägledningen till föreskrifterna om kemiska arbetsmiljörisker.

Vägledningen till föreskrifterna om kemiska arbetsmiljörisker

Du kan också läsa om produktval på sidan om produktval.

Produktval

Adresser till Arbetsmiljöverket

Inspektionsavdelningen och regionkontor

Arbetsmiljöverkets huvudkontor

Blev du hjälpt av informationen på den här sidan?

Tack för din medverkan. Du har nu hjälpt oss att förbättra av.se.

Senast uppdaterad 2023-07-12