Se samtliga föreskrifter

Frisörarbete (AFS 1985:18), föreskrifter

Föreskrifterna om frisörarbete gäller bland annat lokaler, belysning, golv, kundstol, arbetsstol och arbetsutrymme. Det finns även regler för verktyg och kemiska preparat. Föreskrifterna har utförliga kommentarer.

Omslagsbild: AFS
Frisörarbete (AFS 1985:18), föreskrifter

Se även Arbetsplatsens utformning, 

Arbetsplatsens utformning, AFS 2020:1

Ny regelstruktur 1 januari 2025

Den 1 januari 2025 ersätts denna författning av föreskrifter i en ny struktur. Vi har sorterat om alla paragrafer i våra nuvarande 67 föreskrifter in i 15 nya föreskrifter. Du kan redan nu ta del av de nya föreskrifterna på webbplatsen.

Beslutade föreskrifter som träder i kraft 2025

Om du vill veta vilken paragraf som kommer att ersätta vilken i den nya strukturen hittar du svaret i vår paragrafnyckel.

Paragrafnyckeln

Föreskrifter finns i tryck och som pdf:er

Alla föreskrifter finns i tryckt version och som pdf:er. Om den tryckta versionen på någon punkt skiljer sig från pdf:en är det den tryckta versionen som gäller.

Bra arbetsmiljö för frisörer (ADI 456), broschyr

Omslagsbild på Bra arbetsmiljö för frisörer (ADI 456)
I den här broschyren får du som frisör tips på hur du kan undvika problem med eksem, påfrestningar på nacke, axlar och handleder samt luftvägsproblem. Det är väldigt vanligt att frisörer får besvär och måste byta yrke.

Senast uppdaterad 2023-11-08