Se samtliga föreskrifter

Frisörarbete (AFS 1985:18), föreskrifter

Föreskrifterna om frisörarbete gäller bland annat lokaler, belysning, golv, kundstol, arbetsstol och arbetsutrymme. Det finns även regler för verktyg och kemiska preparat. Föreskrifterna har utförliga kommentarer.
Omslagsbild: AFS
Frisörarbete (AFS 1985:18), föreskrifter

Se även Arbetsplatsens utformning, 

Arbetsplatsens utformning, AFS 2009:2

Tryckt och digital version av föreskrifter

Det finns en tryckt och en digital version av alla föreskrifter. Observera att det är den tryckta versionen som gäller, om den digitala versionen och den tryckta skiljer sig åt på någon punkt.

Bra arbetsmiljö för frisörer (ADI 456), broschyr

I den här broschyren får du som frisör tips på hur du kan undvika problem med eksem, påfrestningar på nacke, axlar och handleder samt luftvägsproblem. Det är väldigt vanligt att frisörer får besvär och måste byta yrke.

Senast uppdaterad 2016-06-27