Se samtliga föreskrifter

Rök- och kemdykning (AFS 2007:7), föreskrifter

Föreskrifterna för rök- och kemdykning är till för att förebygga ohälsa och olycksfall hos de personer som arbetar med detta. Föreskrifterna innehåller regler för utrustning, hälsokontroll, utbildning och övning.
Omslagsbild: AFS
Rök- och kemdykning (AFS 2007:7), föreskrifter

Dokumentet innehåller också ganska omfattande allmänna råd, som bland annat innehåller rekommendationer för ammande och gravida.

Ursprungs- och ändringsföreskrifter

Pdf-filen ovan innehåller föreskrifterna i fulltext, det vill säga den ursprungliga texten och samtliga ändringar som gjorts sedan föreskrifterna kom ut första gången.

Nedan kan du läsa föreskrifternas ursprungliga lydelse som de såg ut i tryckt form när de gavs ut och de ändringsföreskrifter som har kommit ut.

AFS 2007:7 (i ursprunglig lydelse), pdf, öppnas i nytt fönster

AFS 2014:14 (ändringsföreskrift), pdf, öppnas i nytt fönster

Senast uppdaterad 2015-06-10