Se samtliga föreskrifter

Rök- och kemdykning (AFS 2007:7), föreskrifter

Föreskrifterna för rök- och kemdykning är till för att förebygga ohälsa och olycksfall hos de personer som arbetar med detta. Föreskrifterna innehåller regler för utrustning, hälsokontroll, utbildning och övning.

Föreskrifterna ändrades den 1 november 2019

Den 1 november 2019 ändras lydelsen av 15 § som handlar om medicinska kontroller.

Omslagsbild: AFS
Rök- och kemdykning (AFS 2007:7), föreskrifter

Dokumentet innehåller också ganska omfattande allmänna råd, som bland annat innehåller rekommendationer för ammande och gravida.

Ursprungs- och ändringsföreskrifter

Pdf-filen ovan innehåller föreskrifterna i fulltext, det vill säga den ursprungliga texten och samtliga ändringar som gjorts sedan föreskrifterna kom ut första gången.

Nedan kan du läsa föreskrifternas ursprungliga lydelse som de såg ut i tryckt form när de gavs ut och de ändringsföreskrifter som har kommit ut.

AFS 2019:13 (ändringsföreskrift,), pdf, öppnas i nytt fönster

AFS 2014:14 (ändringsföreskrift), pdf, öppnas i nytt fönster

AFS 2007:7 (i ursprunglig lydelse), pdf, öppnas i nytt fönster

Tryckt och digital version av föreskrifter

Det finns en tryckt och en digital version av alla föreskrifter. Observera att det är den tryckta versionen som gäller, om den digitala versionen och den tryckta skiljer sig åt på någon punkt.

Senast uppdaterad 2019-08-20