Om Arbetsmiljöverket

Flagga med Arbetsmiljöverkets logotyp

Arbetsmiljöverket är en myndighet.
Vi hör till Arbetsmarknadsdepartementet.

Vi ansvarar för att ta fram regler
för hur en bra arbetsmiljö ska vara.

Oftast har vi regler som stämmer med
de regler som finns i andra EU-länder.

Om arbetsgivare följer reglerna
ska alla kunna arbeta
utan att bli sjuka, skadade eller dö på grund av sitt jobb.

Våra inspektörer besöker arbetsplatser
för att kontrollera att arbetsgivarna följer reglerna.

Vi berättar också om reglerna
och förklarar vad de betyder.

Kontakta Arbetsmiljöverket

Senast uppdaterad 2023-07-12