Se samtliga föreskrifter

Upphävande av Arbetarskyddsstyrelsens föreskrifter om laser (AFS 2009:9), föreskrifter

Upphävande av Arbetarskyddsstyrelsens föreskrifter om laser.

Omslagsbild: AFS (upphävande)
Upphävande av Arbetarskyddsstyrelsens föreskrifter om laser (AFS 2009:9), föreskrifter

Arbetsmiljöverkets föreskrifter om upphävande av Arbetarskyddsstyrelsens kungörelse (AFS 1994:8) med föreskrifter om laser samt allmänna råd om tillämpningen av föreskrifterna. 

Senast uppdaterad 2024-05-06