Ansvar för skyddsutrustning

Arbetsgivaren ansvarar för den personliga skyddsutrustningen. Det är arbetsgivaren som ska bekosta den personliga skyddsutrustning som arbetstagaren behöver för arbetet. Arbetsgivaren ska också se till att den fungerar och att den underhålls och repareras, så att den är säker att använda.

Alla ska få information och utbildning

Arbetsgivaren ska informera arbetstagaren om vilka risker som den personliga skyddsutrustningen ska skydda mot innan den används första gången. Han eller hon ska även ordna med utbildning och demonstrera hur utrustningen ska användas.

Det är viktigt att det finns information om all personlig skyddsutrustning som finns tillgänglig inom företaget eller verksamheten, till exempel:

  • Hur man inför varje användningstillfälle kontrollerar att skyddsutrustningen fungerar som den ska och att den inte har några skador som kan påverka skyddsförmågan.
  • Hur man underhåller utrustningen och när det krävs underhåll.
  • Hur skyddsutrustningen ska förvaras.
  • Hur man rengör skyddsutrustningen.
  • Hur man sätter på sig och tar av sig skyddsutrustningen.

Att välja personlig skyddsutrustning (ADI 489), broschyr

Omslag broschyr Att välja personlig skyddsutrustning, man med skyddshjälm.
Den här broschyren riktar sig till dig som har ansvar för att köpa skyddsutrustning till en arbetsplats. Den innehåller råd för hur du ska avgöra vilken skyddsutrustning som behövs och vilka krav du ska ställa på den.
Att välja personlig skyddsutrustning (ADI 489), broschyr

Senast uppdaterad 2020-05-19