Tillbaka till CE-märkning

Tillverkaransvar för maskindrivna produkter

Maskindrivna produkter som omfattas av EU: maskindirektiv ska vara säkra och uppfylla de grundläggande hälso- och säkerhetskraven. Både du som är tillverkare och installatör kan få ansvar för att identifiera och bedöma riskerna med maskinen.

Här kan du se exempel på produkter som omfattas av maskindirektivet. Du hittar också information om vilka olika aktörer som kan ha tillverkaransvar och hur en CE-märkt maskin ska märkas.

Exempel på produkter som omfattas av maskindirektivet

 • Maskindrivna dörrar med automatisk eller manuell manöverfunktion.
 • Maskindrivna luckor med automatisk eller manuell manöverfunktion.
 • Maskindrivna bommar för gående eller fordon med automatisk eller manuell manöverfunktion.

Både tillverkare och installatör kan få tillverkaransvar

Olika aktörer kan få tillverkaransvaret för en maskin som omfattas av maskindirektivet.

 • Du har tillverkaransvar om du tillverkar en komplett maskindriven CE-märkt produkt.
 • Du har tillverkaransvar om du installerar en maskindriven produkt byggd av komponenter som levereras av flera leverantörer.
 • Som installatör har du tillverkaransvar om du monterar en drivenhet på en befintlig dörr, bom eller lucka. Du ska som installatör CE-märka maskinen och följa de instruktioner som tillverkaren av den delvis fullbordade maskinen ska tillhandahålla.

Som installatör har du inte tillverkaransvar när du monterar en CE-märkt produkt med automatiskt eller manuell manöverfunktion. Du ska följa de instruktioner som tillverkaren ska tillhandahålla.

Märkning av CE-produkter

En CE-märkt produkt med automatisk eller manuell manöverfunktion ska:

 • vara märkt med uppgifter om tillverkare, serie- och typbeteckning
  • annan nödvändig information som behövs för att kunna identifiera den maskindrivna produkten
 • ha skriftliga upplysnings- och varningsskyltar på svenska
 • ha en svensk bruksanvisning som motsvarar originalet och innehåller:
  • säkerhetsanvisningar
  • beskrivning av vad produkten är avsedd för
  • eventuell information om på vilket sätt produkten inte får användas.

Senast uppdaterad 2023-05-22