E-tjänster och blanketter

Tillstånd, anmälan och blanketter för asbest

På den här sidan kan du ansöka om tillstånd för att få arbeta med asbest och även göra en anmälan om arbete med asbest. Du hittar även information om sådant du ska känna till innan du fyller i blanketterna och vilken dokumentation som krävs.

Du måste ansöka om tillstånd

Om ditt företag ska arbeta med asbest och asbesthaltigt material måste du ansöka om tillstånd. Ett tillstånd kan inte överlåtas till något annat företag och arbetsgivaren som ska utföra arbetet måste själv ansöka om tillståndet.

När det gäller arbete med fönsterkitt som innehåller asbest med mer än 1 viktprocent krävs tillstånd för bearbetning och behandling. Det krävs även ett intyg på att de som ska arbeta med hantering av asbesthaltigt fönsterkitt och deras närmaste arbetsledare har genomgått en utbildning som är anpassad till verksamheten. Du hittar mer information om hantering av fönsterkitt som innehåller asbest på vår sida Frågor och svar om asbest. Du hittar en ansökningsblankett under rubriken Ansökan om tillstånd för bearbetning eller behandling av asbest längre ner på denna sida.

Frågor och svar om asbest

När det gäller rivning av asbest och asbesthaltiga material behöver du ha följande dokument tillgängliga digitalt (inskannade) för att bifoga din ansökan om tillstånd:

  • utbildningsintyg för personer som leder arbetet
  • utbildningsintyg för personer som kommer att utföra arbetet
  • tjänstbarhetsintyg för personer som kommer att utföra arbetet (49 § i föreskrifterna om asbest AFS 2006:1)
  • yttrande från regionalt skyddsombud eller, om sådant inte finns, yttrande från lokalt skyddsombud, (16 §§ i föreskrifterna om asbest AFS 2006:1)
  • hanterings- och skyddsinstruktioner (datum och aktuellt företag ska framgå av instruktionerna)

Hanterings- och skyddsinstruktioner

Asbest (AFS 2006:1), föreskrifter

Medicinska kontroller och hälsoundersökningar i arbetslivet

Observera att utbildnings- och tjänstbarhetsintyg måste vara giltiga. Om utbildningsintygen för rivning är äldre än fem år måste en kompletteringsutbildning på en dag genomföras. Tjänstbarhetsintygen får vara högst tre år gamla.

Företag som ska hantera asbest eller asbesthaltigt material vid forskning, utveckling eller analys måste också ansöka om tillstånd. 

Sanktionsavgifter om giltigt tillstånd saknas

Observera att om giltigt tillstånd för arbete med asbest och asbesthaltigt material saknas tas en sanktionsavgift ut. Avgiftens storlek varierar beroende på vilket asbestarbete det gäller och hur många anställda företaget har. För rivning utan tillstånd är till exempel lägsta avgiften 40 000 kronor och högsta avgiften 400 000 kronor.

Tillståndet måste vara klart före anmälan

Tänk på att det inte går att göra en anmälan om arbete med asbest utan att ha fått ett tillstånd. När du har fyllt i en webblankett om ansökan om tillstånd skickas din information tillsammans med bifogade digitala bilagor till registraturen på Arbetsmiljöverket. Du får sedan en bekräftelse på att din ansökan är mottagen. Sedan tar Arbetsmiljöverket beslut om tillstånd ska ges.

Du ska anmäla rivning av asbest

När ditt företag har fått tillstånd att riva asbest ska arbetet på ett enskilt objekt också anmälas till oss senast två arbetsdagar innan rivningen av asbest börjar. Om du av akuta skäl (exempelvis en vattenläcka) måste påbörja rivningen av asbest innan en anmälan har gjorts, måste du få ett muntligt godkännande av oss innan arbetet startar. Du får en bekräftelse på att din anmälan är mottagen när du skickar in en anmälan genom att fylla i en webblankett.

Anmälan av bearbetning eller behandling av asbest

Om ditt företag har ett tidsbegränsat allmänt tillstånd för bearbetning eller behandling av asbest, som inte är bundet till ett specifikt objekt, ska en anmälan göras varje gång ett arbete startas på ett nytt objekt. Uppgifterna ska ha kommit in till Arbetsmiljöverket senast två arbetsdagar innan arbetet på det enskilda objektet påbörjas.

Tillstånd för rivning av asbest

Ansök om tillstånd för rivning av asbest genom att fylla i ett formulär direkt på vår webbplats.

Ansökan om tillstånd för rivning av asbest, e-formulär

Tillstånd för bearbetning eller behandling av asbest

Ni måste först ha tillstånd från oss att bearbeta eller behandla asbest. Om ni har ett allmänt tillstånd, som inte är bundet till en specifik adress, måste ni anmäla varje gång ni startar ett arbete på en ny adress.

Ansökan om tillstånd för bearbetning eller behandling av asbest

Tillstånd för hantering av asbest eller asbesthaltigt material vid forskning, utveckling och analys, enligt 10 § AFS 2006:1

Ansökan om tillstånd för hantering av asbest eller asbesthaltigt material vid forskning, utveckling och analys.

Rivning av asbest

Anmäl rivning av asbest genom att fylla i ett formulär direkt på vår webbplats.

Anmälan om rivning av asbest

Bearbetning eller behandling av asbest

Anmälan om bearbetning eller behandling av asbest

Mer information relaterat till asbest

Frågor och svar om tillstånd, anmälan och blanketter

Föreskrifter 

Läs mer i föreskriften om asbest (AFS 2006:1).

Asbest (AFS 2006:1), föreskrifter

När tillstånd avslås och återkallas

På vår sida om när tillstånd avslås och återkallas för asbest kan du läsa mer om att få tillstånd och när ett tillstånd kan avslås eller återkallas.

När tillstånd avslås och återkallas för asbest

Handläggningstider för tillstånd

Handläggningstiderna för att behandla en ansökan om tillstånd är cirka två till tre veckor. Om komplettering behövs tar det ytterligare cirka två till tre veckor.

På grund av många tillståndsansökningar och att vi just nu har vakanser hos våra handläggare så kan handläggningstiderna bli längre än normalt. Det är därför extra viktigt att vi får in era tillståndsansökningar i god tid innan ni vill att de ska börja gälla så vi hinner med att handlägga dem.

Blanketter på engelska

Blanketter eller formulär för tillstånd och anmälan finns även på engelska.

Reporting removal of asbestos

Asbestos demolition permit application

Asbestos handling research permit application, pdf, öppnas i nytt fönster

Asbestos machining permit application, pdf, öppnas i nytt fönster

Senast uppdaterad 2023-09-04