Se samtliga föreskrifter

Systematiskt arbetsmiljöarbete (AFS 2001:1), föreskrifter

Föreskrifterna om systematiskt arbetsmiljöarbete gäller för alla arbetsgivare. Systematiskt arbetsmiljöarbete innebär att undersöka, genomföra och följa upp verksamheten för att förebygga olyckor och ohälsa.
Omslagsbild: AFS
Systematiskt arbetsmiljöarbete (AFS 2001:1), föreskrifter

Ursprungs- och ändringsföreskrifter

Pdf-filen ovan innehåller föreskrifterna i fulltext, det vill säga den ursprungliga texten och samtliga ändringar som gjorts sedan föreskrifterna kom ut första gången.

Nedan kan du läsa föreskrifternas ursprungliga lydelse som de såg ut i tryckt form när de gavs ut och de ändringsföreskrifter som har kommit ut.

AFS 2001:1 (i ursprunglig lydelse), pdf, öppnas i nytt fönster

AFS 2003:4 (ändringsföreskrift), pdf, öppnas i nytt fönster

AFS 2008:15 (ändringsföreskrift), pdf, öppnas i nytt fönster

Tryckt och digital version av föreskrifter

Det finns en tryckt och en digital version av alla föreskrifter. Observera att det är den tryckta versionen som gäller, om den digitala versionen och den tryckta skiljer sig åt på någon punkt.

Senast uppdaterad 2015-06-09