Se samtliga föreskrifter

Systematiskt arbetsmiljöarbete (AFS 2001:1), föreskrifter

Föreskrifterna om systematiskt arbetsmiljöarbete gäller för alla arbetsgivare. Systematiskt arbetsmiljöarbete innebär att undersöka, genomföra och följa upp verksamheten för att förebygga olyckor och ohälsa.
Omslagsbild: AFS
Systematiskt arbetsmiljöarbete (AFS 2001:1), föreskrifter

Ursprungs- och ändringsföreskrifter

Pdf-filen ovan innehåller föreskrifterna i fulltext, det vill säga den ursprungliga texten och samtliga ändringar som gjorts sedan föreskrifterna kom ut första gången.

Nedan kan du läsa föreskrifternas ursprungliga lydelse som de såg ut i tryckt form när de gavs ut och de ändringsföreskrifter som har kommit ut.

AFS 2001:1 (i ursprunglig lydelse), pdf, öppnas i nytt fönster

AFS 2003:4 (ändringsföreskrift), pdf, öppnas i nytt fönster

AFS 2008:15 (ändringsföreskrift), pdf, öppnas i nytt fönster

Senast uppdaterad 2015-06-09