Skogsbruk

På den här sidan har vi samlat grundläggande information och hur man kan arbeta för att uppnå en bättre och säkrare arbetsmiljö.

Varseliskog11 DSC1460

Skogsbruket är en av de mest olycksdrabbade branscherna i Sverige, och varje år dör flera människor vid arbete i skogen. Särskilt drabbade är de som arbetar manuellt med motorkedjesåg.

Reviderade föreskrifter om användning av motorkedjesågar och röjsågar 

För att förbättra arbetsmiljön och minska antalet olyckor har vi reviderat föreskrifterna om användning av motorkedjesågar och röjsågar (AFS 2012:01). Föreskrifterna innebär förändringar för 

  • Dokumentation av uppnådda kunskapskrav
  • Sanktionsavgifter
  • Varselkläder
  • Trädets räckvidd
  • Föreningar
  • Egna företagare och ensamföretagare
  • Arbete på plattform.

Användning av motorkedjesågar och röjsågar (AFS 2012:01), föreskrifter

Läs mer om de reviderade föreskrifterna under fördjupning om skogsbruk.

Fördjupning om skogsbruk

Skärverktyg med sammankopplade metalldelar är förbjudna 

Skärverktyg som har sammankopplade metalldelar är riskfyllda att arbeta med, och de skydd som finns är ofta otillräckliga. Därför beslutade EU-kommissionen att ledade skärverktyg avsedda för bärbara, handhållna röjsågar inte skulle få släppas ut på marknaden. Beslutet trädde i kraft den 30 april 2012. Här visas exempel på förbjudna tillbehör till röjsågar: 

Förbjudet tillbehör till  röjsåg.

Förbjudet tillbehör till  röjsåg.

Förbud att på marknaden släppa ut ledade skärverktyg avsedda för bärbara, handhållna röjsågar (AFS 2012:5), föreskrifter

Senast uppdaterad 2023-05-22