Se samtliga föreskrifter

Ensamarbete (AFS 1982:3), föreskrifter

Föreskrifterna gäller arbete som arbetstagare utför i fysisk eller social isolering. Reglerna har utförliga kommentarer. Andra aktuella bestämmelser finns i arbetsmiljölagen (3 kap 2 §).

Omslagsbild: AFS
Ensamarbete (AFS 1982:3), föreskrifter

Föreskrifter finns i tryck och som pdf:er

Alla föreskrifter finns i tryckt version och som pdf:er. Om den tryckta versionen på någon punkt skiljer sig från pdf:en är det den tryckta versionen som gäller.

Ensamarbete (ADI 252), broschyr

Omslagsbild på Ensamarbete (ADI 252)
I den här broschyren kan du läsa om hur du kan underlätta ensamarbetets påfrestningar och vem som är ansvarig. Du kan till exempel ha högre risk att skada dig och det kan vara psykiskt påfrestande att arbeta ensam. Broschyren bygger på föreskrifterna om ensamarbete, AFS 1982:3.

Senast uppdaterad 2022-04-08