Se samtliga föreskrifter

Ensamarbete (AFS 1982:3), föreskrifter

Föreskrifterna gäller arbete som arbetstagare utför i fysisk eller social isolering. Reglerna har utförliga kommentarer. Andra aktuella bestämmelser finns i arbetsmiljölagen (3 kap 2 §).
Omslagsbild: AFS
Ensamarbete (AFS 1982:3), föreskrifter

Senast uppdaterad 2015-06-10