Utstationering

Här finns information om vad utstationering är, vad en utstationerad arbetstagare har för rättigheter och vad en utstationerad arbetstagare och dess arbetsgivare har för skyldigheter.

Byggarbetare

Utstationering till Sverige innebär att

  • en arbetsgivare i ett annat land sänder en arbetstagare för att utföra en tjänst i Sverige under en begränsad tid
  • det finns en mottagare i Sverige av de tjänster som arbetstagaren ska utföra.

En tjänst är någon form av arbete. Begränsad tid innebär att det ska finnas ett start- respektive slutdatum för när tjänsterna ska utföras.

Tjänstemottagare kan vara ett företag, organisation eller privatperson i Sverige som tar emot en tjänst mot ersättning. Arbetsgivaren i utlandet och tjänstemottagaren i Sverige har normalt sett ett avtal som reglerar vilken tjänst som den utstationerade arbetstagaren ska utföra. De båda parterna kan tillhöra två olika företag inom samma koncern.

Det är också utstationering när en arbetsgivare i utlandet hyr ut arbetstagare direkt till en tjänstemottagare i Sverige eller via ett annat företag som i sin tur sänder arbetstagaren till tjänstemottagaren.

Det är inte utstationering när en enskild företagare själv utför tjänsten.

Det finns tre huvudsakliga situationer av utstationering: Arbetstagarna ska utföra en tjänst åt en mottagare i Sverige och

  1. arbeta utifrån arbetsgivarens affärsavtal med tjänstemottagaren
  2. vara direkt uthyrda till tjänstemottagaren
  3. vara uthyrda till ett annat företag i utlandet som sänder dem till Sverige

I samtliga situationer är det arbetsgivaren som ansvarar för att anmäla utstationeringen till Arbetsmiljöverket och för att arbetstagarna får sina rättigheter. Mer om det kan du läsa på sidan Arbetsgivarens skyldigheter.

Särskilda regler gäller för vägtransporter

När en arbetsgivare ska utstationera en förare för att genomföra en vägtransport gäller särskilda regler. Ta del av dessa på sidan:

Anmäl utstationering vägtransport.

Arbetskraft ska kunna röra sig över nationsgränser på ett schysst sätt

Sveriges regler om utstationering bygger på grundläggande regler som är gemensamma för EU och EES-området. Reglerna ska stärka utstationerade arbetstagares rättigheter samt underlätta för människor att arbeta i andra länder inom EU och EES, och för företag att erbjuda sina tjänster över gränserna. De syftar också till att bekämpa social dumpning. Detta innebär att företag inte ska kunna utnyttja skillnader i arbets- och anställningsvillkor för att vinna konkurrensfördelar.

Arbetsmiljöverket är kontaktmyndighet i Sverige

Arbetsmiljöverket är kontaktmyndighet för utstationering till Sverige. Det innebär att vi vägleder om de lagar som gäller i Sverige för utstationerade. Vi tillhandahåller kollektivavtal och kontaktuppgifter till arbetsgivar- och arbetstagarparterna.

Vi samarbetar också med andra kontaktmyndigheter i andra länder. Om du vill nå andra kontaktmyndigheter i EU- och EES-området ska du vända dig till Europeiska kommissionen.

Nationella förbindelsekontor och myndigheter (engelska), Europeiska kommissionens webbplats, öppnas i nytt fönster

Reglerna som styr utstationering

Reglerna om utstationering finns i följande författningar:

Lag (1999:678) om utstationering av arbetstagare, riksdagens webbplats, öppnas i nytt fönster

Förordning (2017:319) om utstationering av arbetstagare, riksdagens webbplats, öppnas i nytt fönster

En sammanfattning på svenska, engelska, tyska och polska av utstationerande arbetsgivares och utstationerade arbetstagares rättigheter och skyldigheter finns i broschyren nedan. Mer utförlig information hittar du på de särskilda webbsidorna för de som berörs av reglerna.

Information om utstationering (ADI 712), broschyr

Senast uppdaterad 2023-08-14