Se samtliga föreskrifter

Arbete med försöksdjur (AFS 1990:11), föreskrifter

Föreskrifterna gäller arbete med försöksdjur. De tar bland annat upp drift av lokaler och utrustning samt hantering av foder och strö. De tar även upp hälsorisker, till exempel allergi, bettskador och infektioner.

Omslagsbild: AFS
Arbete med försöksdjur (AFS 1990:11), föreskrifter

Föreskrifter finns i tryck och som pdf:er

Alla föreskrifter finns i tryckt version och som pdf:er. Om den tryckta versionen på någon punkt skiljer sig från pdf:en är det den tryckta versionen som gäller.

Senast uppdaterad 2015-06-10