Se samtliga föreskrifter

Arbete med försöksdjur (AFS 1990:11), föreskrifter

Föreskrifterna gäller arbete med försöksdjur. De tar bland annat upp drift av lokaler och utrustning samt hantering av foder och strö. De tar även upp hälsorisker, till exempel allergi, bettskador och infektioner.
Omslagsbild: AFS
Arbete med försöksdjur (AFS 1990:11), föreskrifter

Tryckt och digital version av föreskrifter

Det finns en tryckt och en digital version av alla föreskrifter. Observera att det är den tryckta versionen som gäller, om den digitala versionen och den tryckta skiljer sig åt på någon punkt.

Senast uppdaterad 2015-06-10