Se samtliga föreskrifter

Arbete med försöksdjur (AFS 1990:11), föreskrifter

Föreskrifterna gäller arbete med försöksdjur. De tar bland annat upp drift av lokaler och utrustning samt hantering av foder och strö. De tar även upp hälsorisker, till exempel allergi, bettskador och infektioner.

Omslagsbild: AFS
Arbete med försöksdjur (AFS 1990:11), föreskrifter

Ny regelstruktur 1 januari 2025

Den 1 januari 2025 ersätts denna författning av föreskrifter i en ny struktur. Vi har sorterat om alla paragrafer i våra nuvarande 67 föreskrifter in i 15 nya föreskrifter. Du kan redan nu ta del av de nya föreskrifterna på webbplatsen.

Beslutade föreskrifter som träder i kraft 2025

Om du vill veta vilken paragraf som kommer att ersätta vilken i den nya strukturen hittar du svaret i vår paragrafnyckel.

Paragrafnyckeln

Föreskrifter finns i tryck och som pdf:er

Alla föreskrifter finns i tryckt version och som pdf:er. Om den tryckta versionen på någon punkt skiljer sig från pdf:en är det den tryckta versionen som gäller.

Senast uppdaterad 2024-05-03