Se samtliga föreskrifter

Bekämpningsmedel (AFS 1998:6), föreskrifter

Föreskrifterna gäller för arbete med bekämpningsmedel samt med material eller varor som har behandlats med bekämpningsmedel. Här ingår även användning av vissa träskyddsmedel och båtbottenfärger.
Omslagsbild: AFS
Bekämpningsmedel (AFS 1998:6), föreskrifter

Ursprungs- och ändringsföreskrifter

Pdf-filen ovan innehåller föreskrifterna i fulltext, det vill säga den ursprungliga texten och samtliga ändringar som gjorts sedan föreskrifterna kom ut första gången.

Nedan kan du läsa föreskrifternas ursprungliga lydelse som de såg ut i tryckt form när de gavs ut och de ändringsföreskrifter som har kommit ut.

AFS 2012:6 (ändringsföreskrift), pdf, öppnas i nytt fönster

AFS 2000:29 (ändringsföreskrift), pdf, öppnas i nytt fönster

AFS 1998:6 (i ursprunglig lydelse), pdf, öppnas i nytt fönster

Tryckt och digital version av föreskrifter

Det finns en tryckt och en digital version av alla föreskrifter. Observera att det är den tryckta versionen som gäller, om den digitala versionen och den tryckta skiljer sig åt på någon punkt.

Ditt grundskydd mot växtskyddsmedel - affisch (ADI 642), informationsblad

Affisch med de viktigaste tipsen om skyddsutrustning som grundskydd mot växtskyddsmedel.

Ditt grundskydd mot växtskyddsmedel - dekal (ADI 641), broschyr

Dekal med de viktigaste tipsen om skyddsutrustning som grundskydd mot växtskyddsmedel.

Ditt grundskydd mot växtskyddsmedel (ADI 643), broschyr

I den här broschyren kan du som arbetar med växtskyddsmedel läsa om olika typer av skyddsutrustning. Den beskriver grundskyddet för spruta med bom, ryggspruta, handspruta, fläktspruta och besprutning i växthus.

Senast uppdaterad 2016-11-21