Se samtliga föreskrifter

Bekämpningsmedel (AFS 1998:6), föreskrifter

Föreskrifterna gäller för arbete med bekämpningsmedel samt med material eller varor som har behandlats med bekämpningsmedel. Här ingår även användning av vissa träskyddsmedel och båtbottenfärger.

Omslagsbild: AFS
Bekämpningsmedel (AFS 1998:6), föreskrifter

Ny regelstruktur 1 januari 2025

Den 1 januari 2025 ersätts denna författning av föreskrifter i en ny struktur. Vi har sorterat om alla paragrafer i våra nuvarande 67 föreskrifter in i 15 nya föreskrifter. Du kan redan nu ta del av de nya föreskrifterna på webbplatsen.

Beslutade föreskrifter som träder i kraft 2025

Om du vill veta vilken paragraf som kommer att ersätta vilken i den nya strukturen hittar du svaret i vår paragrafnyckel.

Paragrafnyckeln

Ursprungs- och ändringsföreskrifter

Pdf-filen ovan innehåller föreskrifterna i fulltext, det vill säga den ursprungliga texten och samtliga ändringar som gjorts sedan föreskrifterna kom ut första gången.

Nedan kan du läsa föreskrifternas ursprungliga lydelse som de såg ut i tryckt form när de gavs ut och de ändringsföreskrifter som har kommit ut.

AFS 2012:6 (ändringsföreskrift), pdf, öppnas i nytt fönster

AFS 2000:29 (ändringsföreskrift), pdf, öppnas i nytt fönster

AFS 1998:6 (i ursprunglig lydelse), pdf, öppnas i nytt fönster

Föreskrifter finns i tryck och som pdf:er

Alla föreskrifter finns i tryckt version och som pdf:er. Om den tryckta versionen på någon punkt skiljer sig från pdf:en är det den tryckta versionen som gäller.

Ditt grundskydd mot växtskyddsmedel - affisch (ADI 642), informationsblad

Omslagsbild på ditt grundskydd mot växtskyddsmedel (ADI 642)
Affisch med de viktigaste tipsen om skyddsutrustning som grundskydd mot växtskyddsmedel.

Ditt grundskydd mot växtskyddsmedel - dekal (ADI 641), broschyr

Omslagsbild på ditt grundskydd mot växtskyddsmedel (ADI 641)
Dekal med de viktigaste tipsen om skyddsutrustning som grundskydd mot växtskyddsmedel.

Ditt grundskydd mot växtskyddsmedel (ADI 643), broschyr

Omslagsbild på ditt grundskydd mot växtskyddsmedel (ADI 6413
I den här broschyren kan du som arbetar med växtskyddsmedel läsa om olika typer av skyddsutrustning. Den beskriver grundskyddet för spruta med bom, ryggspruta, handspruta, fläktspruta och besprutning i växthus.

Senast uppdaterad 2023-11-08