Se samtliga föreskrifter

Bekämpningsmedel (AFS 1998:6), föreskrifter

Föreskrifterna gäller för arbete med bekämpningsmedel samt med material eller varor som har behandlats med bekämpningsmedel. Här ingår även användning av vissa träskyddsmedel och båtbottenfärger.

Omslagsbild: AFS
Bekämpningsmedel (AFS 1998:6), föreskrifter

Ny regelstruktur 1 januari 2025

Den 1 januari 2025 ersätts denna författning av föreskrifter i en ny struktur. Vi har sorterat om alla paragrafer i våra nuvarande 67 föreskrifter in i 15 nya föreskrifter. Du kan redan nu ta del av de nya föreskrifterna på webbplatsen.

Beslutade föreskrifter som träder i kraft 2025

Om du vill veta vilken paragraf som kommer att ersätta vilken i den nya strukturen hittar du svaret i vår paragrafnyckel.

Paragrafnyckeln

Ursprungs- och ändringsföreskrifter

Pdf-filen ovan innehåller föreskrifterna i fulltext, det vill säga den ursprungliga texten och samtliga ändringar som gjorts sedan föreskrifterna kom ut första gången.

Nedan kan du läsa föreskrifternas ursprungliga lydelse som de såg ut i tryckt form när de gavs ut och de ändringsföreskrifter som har kommit ut.

AFS 2012:6 (ändringsföreskrift), pdf, öppnas i nytt fönster

AFS 2000:29 (ändringsföreskrift), pdf, öppnas i nytt fönster

AFS 1998:6 (i ursprunglig lydelse), pdf, öppnas i nytt fönster

Föreskrifter finns i tryck och som pdf:er

Alla föreskrifter finns i tryckt version och som pdf:er. Om den tryckta versionen på någon punkt skiljer sig från pdf:en är det den tryckta versionen som gäller.

Ditt grundskydd mot växtskyddsmedel - affisch (ADI 642), informationsblad

Omslagsbild på ditt grundskydd mot växtskyddsmedel (ADI 642)
Affisch med de viktigaste tipsen om skyddsutrustning som grundskydd mot växtskyddsmedel.
Ditt grundskydd mot växtskyddsmedel - affisch (ADI 642), informationsblad

Ditt grundskydd mot växtskyddsmedel - dekal (ADI 641), broschyr

Omslagsbild på ditt grundskydd mot växtskyddsmedel (ADI 641)
Dekal med de viktigaste tipsen om skyddsutrustning som grundskydd mot växtskyddsmedel.
Ditt grundskydd mot växtskyddsmedel - dekal (ADI 641), broschyr

Ditt grundskydd mot växtskyddsmedel (ADI 643), broschyr

Omslagsbild på ditt grundskydd mot växtskyddsmedel (ADI 6413
I den här broschyren kan du som arbetar med växtskyddsmedel läsa om olika typer av skyddsutrustning. Den beskriver grundskyddet för spruta med bom, ryggspruta, handspruta, fläktspruta och besprutning i växthus.
Ditt grundskydd mot växtskyddsmedel (ADI 643), broschyr

Senast uppdaterad 2024-05-03