Frågor och svar om arbete med djur

Alla branscher där man hanterar djur, dock inte försöksdjur.

En stor nyhet är att den som har djur numera också har ett ansvar för de människor som jobbar med djur. Andra nyheter i reglerna är krav på byggnader, krav på hantering av djur och att det ska finnas reträttvägar vid arbete med djur i lösdrift.

Ombyggnader kan bli aktuella, till exempel drivningsgångar för högre säkerhet.

Reglerna gäller för all yrkesverksamhet. I och med att djurägaren har ett ansvar så kan Arbetsmiljöverket till exempel förbjud uthyrning av stallplats om inte reglerna efterföljs.

Den som hyr stallplats har inget ansvar för anläggningens skötsel. Det är stallägaren som driver näringsverksamhet som är den som har ansvar för att anläggningen sköts enligt arbetsmiljölagen.

Stallägaren omfattas av arbetsmiljölagen när det gäller fasta och andra lösa anordningar. 

Arbetsmiljölagen, riksdagens webbplats, öppnas i nytt fönster