Se samtliga föreskrifter

Stegar och arbetsbockar (AFS 2004:3), föreskrifter

Föreskrifterna innehåller grundläggande krav på bärbara stegar och arbetsbockar. Här finns regler för användning, konstruktion, certifiering och märkning.
Omslagsbild: AFS
Stegar och arbetsbockar (AFS 2004:3), föreskrifter

Ursprungs- och ändringsföreskrifter

Pdf-filen ovan innehåller föreskrifterna i fulltext, det vill säga den ursprungliga texten och samtliga ändringar som gjorts sedan föreskrifterna kom ut första gången.

Nedan kan du läsa föreskrifternas ursprungliga lydelse som de såg ut i tryckt form när de gavs ut och de ändringsföreskrifter som har kommit ut.

AFS 2014:17 (ändringsföreskrift), pdf, öppnas i nytt fönster

AFS 2011:12 (ändringsföreskrift), pdf, öppnas i nytt fönster

AFS 2004:3 (i ursprunglig lydelse), pdf, öppnas i nytt fönster

Tryckt och digital version av föreskrifter

Det finns en tryckt och en digital version av alla föreskrifter. Observera att det är den tryckta versionen som gäller, om den digitala versionen och den tryckta skiljer sig åt på någon punkt.

Stegar - råd för steganvändning (ADI 511), broschyr

Arbete på stegar innebär en del risker och kan orsaka svåra olyckor. Den här broschyren innehåller råd för hur du använder stege på ett säkert sätt och ger förslag på alternativ som kan vara bättre i olika situationer.

Senast uppdaterad 2016-06-27