Se samtliga föreskrifter

Stegar och arbetsbockar (AFS 2004:3), föreskrifter

Föreskrifterna innehåller grundläggande krav på bärbara stegar och arbetsbockar. Här finns regler för användning, konstruktion, certifiering och märkning.

Omslagsbild: AFS
Stegar och arbetsbockar (AFS 2004:3), föreskrifter

Ny regelstruktur 1 januari 2025

Den 1 januari 2025 ersätts denna författning av föreskrifter i en ny struktur. Vi har sorterat om alla paragrafer i våra nuvarande 67 föreskrifter in i 15 nya föreskrifter. Du kan redan nu ta del av de nya föreskrifterna på webbplatsen.

Beslutade föreskrifter som träder i kraft 2025

Om du vill veta vilken paragraf som kommer att ersätta vilken i den nya strukturen hittar du svaret i vår paragrafnyckel.

Paragrafnyckeln

Ursprungs- och ändringsföreskrifter

Pdf-filen ovan innehåller föreskrifterna i fulltext, det vill säga den ursprungliga texten och samtliga ändringar som gjorts sedan föreskrifterna kom ut första gången.

Nedan kan du läsa föreskrifternas ursprungliga lydelse som de såg ut i tryckt form när de gavs ut och de ändringsföreskrifter som har kommit ut.

AFS 2014:17 (ändringsföreskrift), pdf, öppnas i nytt fönster

AFS 2011:12 (ändringsföreskrift), pdf, öppnas i nytt fönster

AFS 2004:3 (i ursprunglig lydelse), pdf, öppnas i nytt fönster

Föreskrifter finns i tryck och som pdf:er

Alla föreskrifter finns i tryckt version och som pdf:er. Om den tryckta versionen på någon punkt skiljer sig från pdf:en är det den tryckta versionen som gäller.

Stegar - råd för steganvändning (ADI 511), broschyr

Omslagsbild på Stegar (ADI 511)
Arbete på stegar innebär en del risker och kan orsaka svåra olyckor. Den här broschyren innehåller råd för hur du använder stege på ett säkert sätt och ger förslag på alternativ som kan vara bättre i olika situationer.
Stegar - råd för steganvändning (ADI 511), broschyr

Senast uppdaterad 2024-05-06