Se samtliga föreskrifter

Användning av pressar och gradsaxar (AFS 1999:8), föreskrifter

Föreskrifterna är ett komplement till de EU-baserade föreskrifterna Användning av arbetsutrustning, AFS 1998:4. Därigenom förtydligar vi samspelet mellan de svenska reglerna och de EU-baserade föreskrifterna.
Omslagsbild: AFS
Användning av pressar och gradsaxar (AFS 1999:8), föreskrifter

Ursprungs- och ändringsföreskrifter

Pdf-filen ovan innehåller föreskrifterna i fulltext, det vill säga den ursprungliga texten och samtliga ändringar som gjorts sedan föreskrifterna kom ut första gången.

Nedan kan du läsa föreskrifternas ursprungliga lydelse som de såg ut i tryckt form när de gavs ut och de ändringsföreskrifter som har kommit ut.

AFS 2017:2 (ändringsföreskrift), pdf, öppnas i nytt fönster

AFS 2008:10 (ändringsföreskrift), pdf, öppnas i nytt fönster

AFS 2000:34 (ändringsföreskrift), pdf, öppnas i nytt fönster

AFS 1999:8 (i ursprunglig lydelse), pdf, öppnas i nytt fönster

Tryckt och digital version av föreskrifter

Det finns en tryckt och en digital version av alla föreskrifter. Observera att det är den tryckta versionen som gäller, om den digitala versionen och den tryckta skiljer sig åt på någon punkt.

Senast uppdaterad 2016-06-08