Se samtliga föreskrifter

Användning av pressar och gradsaxar (AFS 1999:8), föreskrifter

Föreskrifterna är ett komplement till de EU-baserade föreskrifterna Användning av arbetsutrustning, AFS 1998:4. Därigenom förtydligar vi samspelet mellan de svenska reglerna och de EU-baserade föreskrifterna.

Omslagsbild: AFS
Användning av pressar och gradsaxar (AFS 1999:8), föreskrifter

Ursprungs- och ändringsföreskrifter

Pdf-filen ovan innehåller föreskrifterna i fulltext, det vill säga den ursprungliga texten och samtliga ändringar som gjorts sedan föreskrifterna kom ut första gången.

Nedan kan du läsa föreskrifternas ursprungliga lydelse som de såg ut i tryckt form när de gavs ut och de ändringsföreskrifter som har kommit ut.

AFS 2017:2 (ändringsföreskrift), pdf, öppnas i nytt fönster

AFS 2008:10 (ändringsföreskrift), pdf, öppnas i nytt fönster

AFS 2000:34 (ändringsföreskrift), pdf, öppnas i nytt fönster

AFS 1999:8 (i ursprunglig lydelse), pdf, öppnas i nytt fönster

Föreskrifter finns i tryck och som pdf:er

Alla föreskrifter finns i tryckt version och som pdf:er. Om den tryckta versionen på någon punkt skiljer sig från pdf:en är det den tryckta versionen som gäller.

Senast uppdaterad 2023-07-10