Se samtliga föreskrifter

Buller (AFS 2005:16), föreskrifter

Föreskrifterna gäller för verksamheter där någon kan utsättas för buller i arbetet. De kompletterar och preciserar föreskrifterna om systematiskt arbetsmiljöarbete bland annat när det gäller undersökning och riskbedömning.

Omslagsbild: AFS
Buller (AFS 2005:16), föreskrifter

Ny regelstruktur 1 januari 2025

Den 1 januari 2025 ersätts denna författning av föreskrifter i en ny struktur. Vi har sorterat om alla paragrafer i våra nuvarande 67 föreskrifter in i 15 nya föreskrifter. Du kan redan nu ta del av de nya föreskrifterna på webbplatsen.

Beslutade föreskrifter som träder i kraft 2025

Om du vill veta vilken paragraf som kommer att ersätta vilken i den nya strukturen hittar du svaret i vår paragrafnyckel.

Paragrafnyckeln

Föreskrifter finns i tryck och som pdf:er

Alla föreskrifter finns i tryckt version och som pdf:er. Om den tryckta versionen på någon punkt skiljer sig från pdf:en är det den tryckta versionen som gäller.

Bort med bullret - en bra ljudmiljö lönar sig (ADI 598), broschyr

En man som arbetar med verktyg och bär hörselkåpor
I den här broschyren får du råd om hur du kan arbeta för att följa föreskrifterna om buller och systematiskt arbetsmiljöarbete. För en bra ljudmiljö krävs det att man arbetar förebyggande, regelbundet och långsiktigt.
Bort med bullret - en bra ljudmiljö lönar sig (ADI 598), broschyr

Bort med bullret i skolan (affisch) (ADI 608), broschyr

Omslagsbild på Bort med bullret i skolan (ADI 608)
Den här affischen ger tips om hur personal och elever kan minska bullret i skolan. Buller kan göra så att du lär dig mindre och blir trött fortare. Sätt upp affischen i skolan och diskutera hur ni kan minska bullret!
Bort med bullret i skolan (affisch) (ADI 608), broschyr

Buller och hörselskydd (ADI 344), broschyr

Omslagsbild på Buller och hörselskydd (ADI 344)
I den här broschyren kan du som anställd läsa om hur buller påverkar dig och vad din arbetsgivare har för ansvar för ljudmiljön. Det finns regler om hur högt ljudet får vara och vilken typ av hörselskydd du ska använda.
Buller och hörselskydd (ADI 344), broschyr

Buller och bullerbekämpning (H003), bok

Bokomslag - Buller
Den här handboken är till för dig som arbetar systematiskt och långsiktigt med bullerfrågor. Du får kunskap om bullrets uppkomst och spridning samt hur du mäter och åtgärdar. Det är en handbok med praktisk inriktning. Handboken är rikt illustrerad med figurer som beskriver principer samt diagram som du kan använda för att avläsa olika värden. Dessutom innehåller boken en mängd formler och tabeller.
Buller och bullerbekämpning (H003), bok

Senast uppdaterad 2024-05-03