NYHETER

Begränsad kunskap om hur en bra variation av arbetsbelastning ska se ut

En effektiv åtgärd mot belastningsbesvär och trötthet i yrken med repetitiva rörelser och bundna arbetsställningar är att variera den fysiska belastningen. Det är forskare och praktiker överens om. Men vilken variation som fungerar bäst saknar forskarna svar på.

I föreskrifterna om ställningar har två krav börjat gälla

Den 1 januari 2016 började de sista två kraven i föreskrifterna om ställningar (AFS 2013:4) att gälla.

Högriskföretag inspekteras av Arbetsmiljöverket

Arbetsmiljöverket inleder nu inspektioner av Sveriges tunga industrier. Det handlar om kemi-och processintensiva företag, som hanterar stora mängder explosiva, brandfarliga och giftiga kemiska ämnen där det finns risk att allvarliga kemikalieolyckor drabbar personalen.

En rad nya uppdrag till Arbetsmiljöverket

  • 1 februari 2016
Regeringen presenterar idag, 1 februari, ”En arbetsmiljöstrategi för det moderna arbetslivet 2016-2020”. I den nya arbetsmiljöstrategin står att Arbetsmiljöverket är den myndighet som i störst grad bidrar till att verkställa arbetsmiljöpolitiken. Det finns i arbetsmiljöstrategin en rad nya uppdrag t...