NYHETER

Tre snabba frågor om organisatorisk och social arbetsmiljö

Under hösten 2015 och våren 2016 kommer Arbetsmiljöverket att anordna informationsträffar om organisatorisk och social arbetsmiljö. Den 26 november kommer informationsträffen att webbsändas. Inför denna svarar Ulrich Stoetzer och Kerstin Waldenström från Arbetsmiljöverket på 3 snabba frågor om organ...

Nya föreskrifter om hygieniska gränsvärden

Arbetsmiljöverket har tagit fram nya föreskrifter om hygieniska gränsvärden (AFS 2015:7) som börjar att gälla den 1 juni 2016. Föreskrifterna innehåller 32 nya eller sänkta nivågränsvärden och 58 nya bindande korttidsgränsvärden.

Nu startar inspektioner för att förhindra stendammslunga

Tusentals personer exponeras för farligt bergdamm i sitt yrke varje år, något som kan leda till stendammslunga, KOL och lungcancer. Nu startar Arbetsmiljöverket en inspektionsinsats för att minska ohälsan. Samtidigt presenteras en ny kunskapsöversikt om hälsorisker med bergdamm.

Presentationer från Arbetsmiljöriksdagen 23 oktober 2015

  • 26 oktober 2015
Varje år genomför EU-länderna en gemensam kampanj under den europeiska arbetsmiljöveckan. Temat för kampanjen 2014-2015 har varit arbetsrelaterad stress. Under oktober inspekterade vi cirka 2000 företag och resultatet redovisades på Arbetsmiljöriksdagen.