Fordon

Varje år skadas nästan åttahundra människor så pass mycket att de är borta från jobbet på grund av arbete med truckar. Hur varmt eller kallt det är i andra typer av fordon än truckar innebär också risker som kan leda till arbetsolyckor.

En lastbil i trafiken

Det finns regler för arbete med truck

Alla truckförare ska ha dokumenterade teoretiska och praktiska kunskaper för att få köra truck. Det vanligaste sättet att få de kunskaperna är att genomgå en truckförarutbildning. Det är arbetsgivaren som har ansvaret att se till att personalen har tillräcklig kunskap för att köra truck i arbetet.

Användning av truckar (AFS 2006:5), föreskrifter

Arbete med truck (ADI 620), broschyr

Truckar

Kyla och värme i fordon påverkar bedömningsförmågan och uppmärksamheten i trafiken

Det finns risker med att ha det både för varmt och för kallt i fordon som till exempel hemtjänstbilar, lastbilar, ambulanser, bussar och tåg. Kyla påverkar kroppens uthållighet, hastighet och rörelser. Värme försämrar vår uppmärksamhet och vårt omdöme och risken för olyckor ökar.

Fordonsklimat

Alla arbetsgivare ska jobba med ett systematiskt arbetsmiljöarbete

Det är arbetsgivarens ansvar att arbeta för en bra arbetsmiljö och för att ingen ska behöva bli sjuk, skada sig eller dö på grund av jobbet. Med hjälp av ett systematiskt arbetsmiljöarbete ska arbetsgivare tillsammans med skyddsombud och övriga arbetstagare bland annat undersöka arbetsmiljön, bedöma riskerna för att någon kan komma till skada, åtgärda det som behöver åtgärdas och följa upp att åtgärderna gett avsedd effekt.

Systematiskt arbetsmiljöarbete

Föreskrifter

Blev du hjälpt av informationen på den här sidan?

Tack för din medverkan. Du har nu hjälpt oss att förbättra av.se.

Senast uppdaterad 2022-12-05