Se samtliga föreskrifter

Syntetiska oorganiska fibrer (AFS 2004:1), föreskrifter

Föreskrifterna gäller all verksamhet där syntetiska oorganiska fibrer hanteras, inklusive verksamheter som hanterar material som innehåller sådana fibrer. Här finns regler om lokaler, isolering, renhållning och skyddsutrustning med mera.

Omslagsbild: AFS
Syntetiska oorganiska fibrer (AFS 2004:1), föreskrifter

Föreskrifterna ändrades den 1 november 2019

Den 1 november 2019 fick 18 § en ny lydelse. Paragrafen handlar om medicinska kontroller för dem som exponeras för eldfasta keramiska fibrer, specialfibrer eller kristallina fibrer.

Ursprungs- och ändringsföreskrifter

Pdf-filen ovan innehåller föreskrifterna i fulltext, det vill säga den ursprungliga texten och samtliga ändringar som gjorts sedan föreskrifterna kom ut första gången.

Nedan kan du läsa föreskrifternas ursprungliga lydelse som de såg ut i tryckt form när de gavs ut och de ändringsföreskrifter som har kommit ut.

AFS 2019:5 (ändringsföreskrift), pdf, öppnas i nytt fönster

AFS 2014:9 (ändringsföreskrift), pdf, öppnas i nytt fönster

AFS 2005:13 (ändringsföreskrift), pdf, öppnas i nytt fönster

AFS 2004:1 (i ursprunglig lydelse), pdf, öppnas i nytt fönster

Föreskrifter finns i tryck och som pdf:er

Alla föreskrifter finns i tryckt version och som pdf:er. Om den tryckta versionen på någon punkt skiljer sig från pdf:en är det den tryckta versionen som gäller.

Senast uppdaterad 2020-05-13