Se samtliga föreskrifter

Maskiner och andra tekniska anordningar (som släppts ut på marknaden före 28 dec 2009) (AFS 1993:10), föreskrifter

Föreskrifterna gäller inte för nya maskiner som släpps ut på marknaden. Texten kan dock vara nödvändig för dig som använder en äldre maskin och ska tillämpa föreskrifterna om arbetsutrustning (AFS 2006:4).

Omslagsbild: AFS
Maskiner och andra tekniska anordningar (som släppts ut på marknaden före 28 dec 2009) (AFS 1993:10), föreskrifter

För nya maskiner som släpps på marknaden gäller föreskrifterna om maskiner (som släppts ut på marknaden efter 29 dec 2009), AFS 2008:3.

Maskiner (som släppts ut på marknaden efter 29 dec 2009) (AFS 2008:3), föreskrifter

Föreskrifter finns i tryck och som pdf:er

Alla föreskrifter finns i tryckt version och som pdf:er. Om den tryckta versionen på någon punkt skiljer sig från pdf:en är det den tryckta versionen som gäller.

Farlig axel (ADI 278), broschyr

Omslagsbild på farlig axel (ADI 278)
I den här broschyren kan du som arbetar med maskiner med kraftöverföringsaxlar läsa om risker med sådana och hur du skyddar dig. Kraftöverföringsaxlar som saknar skydd är livsfarliga.

Senast uppdaterad 2020-05-27