Se samtliga föreskrifter

Maskiner och andra tekniska anordningar (som släppts ut på marknaden före 28 dec 2009) (AFS 1993:10), föreskrifter

Föreskrifterna gäller inte för nya maskiner som släpps ut på marknaden. Texten kan dock vara nödvändig för dig som använder en äldre maskin och ska tillämpa föreskrifterna om arbetsutrustning (AFS 2006:4).
Omslagsbild: AFS
Maskiner och andra tekniska anordningar (som släppts ut på marknaden före 28 dec 2009) (AFS 1993:10), föreskrifter

För nya maskiner som släpps på marknaden gäller föreskrifterna om maskiner (som släppts ut på marknaden efter 29 dec 2009), AFS 2008:3.

Maskiner (som släppts ut på marknaden efter 29 dec 2009) (AFS 2008:3), föreskrifter

Senast uppdaterad 2015-06-10