Böcker listade i nummerordning

De flesta böckerna finns att ladda ner som PDF. För att ladda ned eller beställa klickar du in dig på den bok du är intresserad av. Leveranstiden när du beställer böcker är ca 5 dagar.

H8 Arbetsmiljölagen (H8), bok H457 Vägledning till föreskrifterna om organisatorisk och social arbetsmiljö, AFS 2015:4 H456 Säkra ställningar - en vägledning till föreskrifterna AFS 2013:4 (H456), bok H455 Så förbättras verksamhetens arbetsmiljö - en vägledning till Arbetsmiljöverkets föreskrifter om systematiskt arbetsmiljöarbete AFS 2001:1 (H455), bok H453 Om minderårigas arbetsmiljö - en vägledning till föreskrifterna AFS 2012:3 (H453), bok H447 Utstationering – regler för utlandsanställda som arbetar i Sverige en begränsad tid (H447), bok H432 Arbetsmiljöansvar - för personal som är inhyrd eller arbetar på tillfälliga arbetsplatser (H432), bok H430 Hur påverkas våra muskler vid stress - om sambandet mellan fysisk belastning och psykisk påfrestning (H430), bok H395 Vibrationer i arbetet - hur du minskar risken för skador (H395), bok H380 Anpassning av arbetsförhållandena med åldersperspektiv (H380), bok H362 Fokusinspektion (H362), bok H359 Marksanering - om hälsa och säkerhet vid arbete i förorenade områden (H359), bok H351 Systematiskt arbetsmiljöarbete mot stress (H351), bok H349 Din personliga skyddsutrustning (H349), bok H339 Så arbetar du med kemikalier i skolan (H339), bok H338 Desinfektion på arbetsplatsen (H338), bok H302 Arbetsmiljöansvar och straffansvar (H302), bok H255 Att se, höras och andas i skolan (H255), bok H199 Aktiebolag och fysiska personer som arbetsgivare (H199), bok H026 Arbetstidslagen med kommentarer (H026), bok H003 Buller och bullerbekämpning (H003), bok

För att vi ska kunna besvara dina kommentarer behöver du uppge en e-postadress. Har du en sakfråga hänvisar vi till vårt kontaktformulär.

Kontaktformulär

Senast uppdaterad 2015-09-11