Se samtliga föreskrifter

Upphävande av Arbetarskyddsstyrelsens allmänna råd om arbetsmiljön vid kassodling av fisk (AFS 2014:35), föreskrifter

Upphävande av Arbetarskyddsstyrelsens allmänna råd om arbetsmiljön vid kassodling av fisk.

Omslagsbild: AFS (upphävande)
Upphävande av Arbetarskyddsstyrelsens allmänna råd om arbetsmiljön vid kassodling av fisk (AFS 2014:35), föreskrifter

Upphävande av Arbetarskyddsstyrelsens allmänna råd (AFS 1989:8) om arbetsmiljön vid kassodling av fisk. 

Senast uppdaterad 2024-05-06