Anmäl utstationering vägtransport

Arbetsgivare som utstationerar förare inom vägtransportbranschen till Sverige ska även fortsättningsvis anmäla utstationering enligt de nuvarande utstationeringsreglerna. Detta gäller fram till dess att EU-direktivet 2020/1057 om utstationering av förare inom vägtransportsektorn blir genomfört i svensk lagstiftning.

Bild på lastbil, buss och bilar körandes på motorväg (E4 Botkyrka)

Arbetsmiljöverket accepterar dock en inlämnad utstationeringsdeklaration enligt det nya EU-direktivets regler som en anmälan enligt nuvarande utstationeringsregler.

Den 2 februari 2022 träder EU-direktivet 2020/1057 om utstationering av förare inom vägtransportsektorn i kraft. Direktivet ställer bland annat krav på att arbetsgivare som utstationerar förare inom EU/EES ska lämna in en utstationeringsdeklaration i EU-kommissionens portal för utstationeringsdeklarationer. Föraren ska också vid en kontroll kunna visa upp en kopia av utstationeringsdeklarationen.

Fram till dess att direktivet är genomfört i den svenska lagstiftningen gäller utstationeringslagen och utstationeringsförordningen i sin nuvarande lydelse, vilket innebär att en utstationering av förare till Sverige ska anmälas till Arbetsmiljöverket.

För att du ska slippa hålla reda på om du vid en utstationering av förare till Sverige ska anmäla utstationeringen till Arbetsmiljöverket eller lämna in en utstationeringsdeklaration i EU-kommissionens portal för utstationeringsdeklarationer inom vägtransportsektorn accepterar vi dock fram till dess att direktivet är genomfört i svensk lagstiftning en inlämnad utstationeringsdeklaration som en anmälan.

Här hittar du mer information om de svenska utstationeringsreglerna

Här anmäler du din utstationering

Vi ber dig observera att de svenska utstationeringsreglerna kommer att ändras och kan då komma att innehålla nya bestämmelser i förhållande till direktivet. När det sker kommer du att kunna ta del av den uppdaterade informationen här på sidan.

Utstationering från Sverige till andra EU- och/EES-länder

Du behöver, precis som tidigare, ta reda på vilka utstationeringsregler som gäller i det land du tänker utstationera till. Detta är extra viktigt under en övergångsperiod mellan de nu gällande reglerna och de nya reglerna. Ska du lämna in en utstationeringsdeklaration i EU-kommissionens portal för utstationeringsdeklarationer inom vägtransportsektorn kan du göra det här nedan. 

Här fyller du i och skickar utstationeringsdeklarationen och kan läsa mer om deklarationen

EU-kommissionens portal för utstationeringsdeklarationer inom vägtransportsektorn. Öppnas i nytt fönster

Film om hur du fyller i och skickar in din utstationeringsdeklaration

Här kan du se en film om hur du fyller i och skickar in din utstationeringsdeklaration. Filmen finns på flera språk.
Declaration for Posting of Drivers

Ta del av vad som gäller för företagare och privatpersoner i EU

Här kan du ta del av den information om vad som gäller för dig som företagare och som privatperson i EU.

Har du frågor om dina rättigheter eller skyldigheter i EU? Öppnas i nytt fönster.

Länk till EU-direktivet

Här kan du ta del av EU-direktivet 2020/1057 om fastställande av särskilda regler för utstationering av förare inom vägtransportsektorn, öppnas i nytt fönster.

Blev du hjälpt av informationen på den här sidan?

Tack för din medverkan. Du har nu hjälpt oss att förbättra av.se.

Senast uppdaterad 2022-01-28