Läkares anmälan

I vissa fall ska läkare anmäla sjukdomar som kan ha samband med arbetet och arbetsmiljön. En sådan anmälan ska skickas till Arbetsmiljöverket.

Du som är läkare ska till exempel anmäla sjukdomar, symtom och besvär som

 • pekar på dåliga arbetsförhållanden eller bristande rutiner för arbetsanpassning och rehabilitering
 • drabbat många personer i en viss typ av arbete (när antalet är fler än vad man skulle förvänta sig, eller fler än normalt i denna typ av arbete eller på ett visst arbetsställe)
 • ökar i frekvens över tid
 • kan bero på exponering för carcinogena eller mutagena ämnen
 • är nya, oväntade eller sällsynta och kan sättas i samband med det arbete som patienten har.

Du kan läsa mer om detta i 2 § i arbetsmiljöförordningen.

Så anmäler du

 1. Fyll i anmälan
  • Fyll i formuläret nedan. 
  • Tänk på att du behöver fylla i alla uppgifter i formuläret och skicka in din anmälan vid ett och samma tillfälle.
 2. Skicka anmälan till oss
  • Tryck på skicka-knappen i formuläret.

Skicka in uppgifterna i brev till:
Arbetsmiljöverket
Box 9082
171 09 Solna

Du får ett automatiskt svar till den e-postadress som du har angett med en bekräftelse på att vi har tagit emot din anmälan. Om du skickar brev till oss svarar vi med ett brev.

Vi läser alla anmälningar och bedömer om vi ska inspektera arbetsstället eller inte:

Vi inspekterar arbetsstället inom sex veckor från det att vi fick din anmälan. Vi kommer bland annat att kontrollera de arbetsmiljöproblem som du beskrev i din anmälan.

Du får ett brev där vi informerar om att inspektionen är genomförd. Vill du läsa om inspektionen kan du begära ut handlingarna genom att kontakta Arbetsmiljöverkets registrator via

arbetsmiljoverket@av.se

Vi beslutar att inte inspektera. Du får ett meddelande om detta.

Kontakta vår svarstjänst via telefon:

010-730 90 00

1. Organisation och arbetsställe

2. Sjukdom/Besvär

3. Arbetsförhållanden

4. Faktorer som talar för samband

5. Antal drabbade, ålder och kön

Ange antalet drabbade

Klicka på "Lägg till fält" för att lägga till fler drabbade i olika åldrar och av olika kön.

Lägg till fält

6. Uppgiftslämnarens uppgifter

Behandling av personuppgifter

När du lämnar in en ansökan eller anmälan till Arbetsmiljöverket kommer vi att behandla de personuppgifter som du har angett. Arbetsmiljöverket är personuppgiftsansvarig för behandlingen.

Ändamålet med behandlingen är att Arbetsmiljöverket ska kunna handlägga ditt ärende på ett effektivt sätt, vilket bland annat innebär att uppgifterna kommer att diarieföras, behandlas för olika handläggningsåtgärder och slutligen arkiveras. Allmänna handlingar som inte omfattas av sekretess kan också komma att lämnas ut i enlighet med offentlighetsprincipen. Den rättsliga grunden för behandlingen består i att behandlingen är nödvändig som ett led i vår myndighetsutövning.

Mer information finns på sidorna om Arbetsmiljöverkets behandling av personuppgifter.

Behandling av personuppgifter vid Arbetsmiljöverket

Senast uppdaterad 2022-10-31