Golven ska vara säkra och rena

Golvens utformning och hur man underhåller dem kan orsaka olycksfall och ohälsa på flera sätt. Vanligast är fallolyckor, men det kan också vara ohälsa som orsakas av buller eller luftkvalitet. Ofta är det ganska enkla åtgärder som behövs för att minska riskerna.

Bild på städmaskin i klassrum

Om man går mycket i arbetet kan hårda golv öka risken för uttröttning. Är golven för mjuka blir det istället svårt att rulla arbetsvagnar, rullstolar och annat.

Tänk på detta vid val av golv

Golv ska vara fasta och stabila och ha en svikt som är lämplig för verksamheten. Golven får inte ha upphöjningar, hål eller lutningar som är farliga eller olämpliga.

Vissa verksamheter kräver hårda golv, till exempel trucktrafik. Vid andra verksamheter kan det vara lämpligt att välja mjukare golv för att minska påfrestningen på fötter, ben och rygg.

Vissa hårda golv, till exempel ett trägolv upplagt på reglar, har det hårda golvets fördelar men har samtidigt en del svikt.

Undvik nivåskillnader inom samma lokal och mellan olika lokaler på samma våningsplan. Om det inte går att undvika nivåskillnad är det lämpligare att ha ramp istället för trappsteg.

Att tänka på vid vad av golv:

 • Golv ska vara fasta och stabila och ha en svikt som är lämplig för verksamheten.
 • Ytstrukturen på golvytan ska vara så sträv att man inte halkar.
 • Ytstrukturen på golvmaterialet ska kunna rengöras lätt.
 • Städmetoder måste kunna anpassas till golvmaterialet.
 • Golv ska rengöras i den omfattning som verksamheten kräver.
 • Golv får inte ha farliga eller olämpliga upphöjningar, hål eller lutningar.
 • Högtryckstvätt kan bara utföras på golv som klarar detta.
 • Golvmaterial bör väljas så att man kan använda rengöringsmedel som innebär så liten risk som möjligt för allergier och eksem för städpersonalen.
 • Golvmaterial/golv bör kunna förnyas när slitage och skador gjort dem olämpliga.

Textila golv

Mattor och textila golv är ofta bra för akustiken eftersom de både absorberar ljud och dämpar stegljud. Men det förutsätter mycket god städning. Otillräcklig städning orsakar besvär för personer med allergi eller astma.

Arbetsgivaren ska kontinuerligt undersöka och åtgärda arbetsmiljön med systematiskt arbetsmiljöarbete. Att minimera riskerna för allergiska besvär orsakade av lokalerna ingår i detta arbete.

Ojämna och hala golv orsakar fallolyckor

Fallolyckor på grund av att man halkar eller snubblar är bland de vanligaste arbetsolyckorna. En vanlig orsak till att man halkar är att golven är hala efter att de våttorkats. Ojämna golv, lösa sladdar och mattor med mera kan göra att man snubblar.

Ojämna golvytor försvårar också städningen, och dålig städning kan i sin tur försämra luftkvaliteten.

Förebygg fallolyckor

Många fallolyckor kan förebyggas genom att:

 • använda skrapgaller och torkmattor där det behövs för att förhindra att medarbetare och besökare drar in väta
 • välja torra städmetoder eller utforma rutiner så att ingen går på golv som är hala för att de våtstädats nyss
 • se till att golven är jämna – kontrollera materialskarvar, mattkanter och liknande
 • undvika trösklar och enstaka trappsteg
 • se till att det inte finns lösa sladdar och kablar
 • hålla god ordning så att det inte ligger sådant man kan snubbla på där man går
 • ha god belysning
 • utforma trappor på ett bra sätt, med säkra räcken och handledare.

Senast uppdaterad 2021-01-05