Vilka föreskrifter gäller för byggherrar, projektörer och byggarbetsmiljösamordnare?

De nya arbetsmiljöreglerna för ansvariga inom bygg- och anläggning innehåller enbart grundläggande regler om planering, projektering och byggarbetsmiljösamordning. Du som är ansvarig aktör behöver därför läsa i flera föreskrifter.

Du som har ett ansvar för arbetsmiljöarbetet, så att ingen ska skada sig eller bli sjuk på våra bygg- och anläggningsarbetsplatser behöver läsa i flera olika föreskrifter – beroende på de arbetsmiljörisker som kan förekomma i byggprojektet.

Projektering och byggarbetsmiljösamordning – grundläggande skyldigheter (AFS 2023:3)

Föreskriften innehåller regler som idag främst finns i Byggnads- och anläggningsarbete (AFS 1999:3) och Arbetsplatsens utformning (AFS 2020:1), men också ett antal nya regler.

Reglerna gäller planering, projektering och byggarbetsmiljösamordning som påverkar arbetsmiljön när byggnaden eller anläggningen uppförs. Reglerna gäller också projektering för utformningen av arbetsplatser, för att ge förutsättningar för en god arbetsmiljö i den färdiga byggnaden eller anläggningen.

Föreskriften riktar sig till dig i rollen som

 • byggherre
 • byggherrens ställföreträdare
 • byggarbetsmiljösamordnare (Bas-P, Bas-U)
 • projektör (arkitekter, konstruktörer och andra som medverkar) samt
 • tillverkare av monteringsfärdiga byggnader eller anläggningar

Om du exempelvis har rollen som byggherre behöver du läsa i kapitel 2 som riktar sig till dig som specifik aktör, men du behöver också läsa kapitel 8–11 som är de gemensamma bestämmelserna om hur risker ska förebyggas.

Du behöver även läsa i andra föreskrifter

Eftersom ”Projektering och byggarbetsmiljösamordning – grundläggande skyldigheter” endast innehåller grundläggande regler behöver du även läsa andra föreskrifter.

En del av de bestämmelser som nu finns i Byggnads och anläggningsarbete (AFS 1999:3) återfinns i föreskriften ”Risker vid vissa typer av arbeten”. När du planerar, projekterar och utför ett byggnads- eller anläggningsarbete ska du läsa dessa föreskrifter. I föreskrifterna finns krav som riktar sig till dig, men även till arbetsgivare.

Föreskriftshäftet innehåller bland annat bestämmelser om

 • byggnads- och anläggningsarbete
 • arbete med risk för exponering för asbest
 • berg- och gruvarbete
 • sprängarbete
 • arbete med vinterväghållning och snöskottning på tak

Du som planerar och projekterar för en framtida arbetsplats måste se till att utformningen görs enligt denna föreskrift. Det behöver du göra redan i tidigt skede för att skapa en god arbetsmiljö i den färdiga byggnaden eller anläggningen.

Föreskriften innehåller bland annat bestämmelser om

 • lokalutformning
 • tillgängliga arbetsplatser
 • personalutrymmen
 • underhåll och städning
 • utrymning, larm och brandskydd
 • säkerhet
 • klimat och installationer
 • skyltar och signaler

Föreskriften riktar sig till arbetsgivare, men reglerna kan vara bra att känna till för dig i rollen som byggherre, projektör och byggarbetsmiljösamordnare.

Föreskriften innehåller bland annat bestämmelser om

 • användning av arbetsutrustning
 • lyftanordningar, lyftredskap och besiktning av dem
 • tillfälliga personlyft
 • användning av stegar
 • användning av ställningar

Föreskriften riktar sig till arbetsgivare, men reglerna kan vara bra att känna till för dig i rollen som byggherre, projektör och byggarbetsmiljösamordnare.

Föreskriften innehåller bland annat bestämmelser om

 • belastningsergonomi
 • buller
 • vibrationer
 • kemiska riskkällor som bland annat färg och lack, kvartshaltigt damm, samt smittrisker

Illustration föreskrifter och allmänna råd - bygg

Senast uppdaterad 2023-10-30