Se samtliga föreskrifter

Upphävande av Arbetarskyddsstyrelsens kungörelse med föreskrifter om vissa arbeten med högtrycksstråle (AFS 2017:1), föreskrifter

Arbetsmiljöverkets föreskrifter om upphävande av Arbetarskyddsstyrelsens kungörelse (AFS 1994:54) med föreskrifter om vissa arbeten med högtrycksstråle

Framsida Upphävande Arbetarskyddstyrelsens kungörelese med föreskrifter om vissa arbeten med högtrycksstråle
Upphävande av Arbetarskyddsstyrelsens kungörelse med föreskrifter om vissa arbeten med högtrycksstråle

Föreskrifterna om högtryckssprutning upphävs

Föreskrifterna om högtryckssprutning, AFS 1994:54 är upphävda. Reglerna slutade gälla den sista juni 2017. 

Användning av högtryckssprutning täcks i stora delar in av de lite mer generella kraven i föreskrifterna om användning av arbetsutrustning. Föreskrifterna om systematiskt arbetsmiljöarbete, användning av personlig skyddsutrustning, medicinska kontroller i arbetslivet och belastningsergonomi kompletterar användarkraven ytterligare. Därmed kan föreskrifterna om högtryckssprutning upphävas

Föreskrifter finns i tryck och som pdf:er

Alla föreskrifter finns i tryckt version och som pdf:er. Om den tryckta versionen på någon punkt skiljer sig från pdf:en är det den tryckta versionen som gäller.

Senast uppdaterad 2024-05-06