Se samtliga föreskrifter

Upphävande av Arbetarskyddsstyrelsens kungörelse med föreskrifter om vissa arbeten med högtrycksstråle (AFS 2017:1)

Arbetsmiljöverkets föreskrifter om upphävande av Arbetarskyddsstyrelsens kungörelse (AFS 1994:54) med föreskrifter om vissa arbeten med högtrycksstråle
Framsida Upphävande Arbetarskyddstyrelsens kungörelese med föreskrifter om vissa arbeten med högtrycksstråle
Upphävande av Arbetarskyddsstyrelsens kungörelse med föreskrifter om vissa arbeten med högtrycksstråle

Föreskrifterna om högtryckssprutning upphävs

Föreskrifterna om högtryckssprutning, AFS 1994:54 upphävs. Reglerna slutar gälla den sista juni 2017. Eftersom det finns nyare regler som högtrycksutrustningarna omfattas av. Främst SAM, systematiskt arbetsmiljöarbete och reglerna om arbetsutrustning, så saknas det motiv att behålla föreskrifterna. Arbetsmiljöverket anser att den befintliga lagstiftningen är tillräcklig. Att upphäva föreskrifterna i kombination med komplettering av den information som idag finns på webbplatsen av.se är det bästa alternativet enligt Arbetsmiljöverket.

Föreskrifterna om högtryckssprutning, AFS 1994:54, trädde i kraft 1 juli 1995 och är nationella föreskrifter som reglerar användningen av en specifik typ av arbetsutrustning närmare bestämt stationära, transportabla eller mobila högtrycksutrustningar, som har högre sprutvattentryck än 25 bar. Högtrycksutrustningar har ett brett användningsområde och finns på väldigt många arbetsplatser och i många hem.

Föreskrifterna om användning av arbetsutrustning och andra regler

Användning av högtryckssprutning täcks i stora delar in av de lite mer generella kraven i föreskrifterna om användning av arbetsutrustning. Föreskrifterna om systematiskt arbetsmiljöarbete, användning av personlig skyddsutrustning, medicinska kontroller i arbetslivet och belastningsergonomi kompletterar användarkraven ytterligare. Därmed kan föreskrifterna om högtryckssprutning upphävas

Tryckt och digital version av föreskrifter

Det finns en tryckt och en digital version av alla föreskrifter. Observera att det är den tryckta versionen som gäller, om den digitala versionen och den tryckta skiljer sig åt på någon punkt.

Blev du hjälpt av informationen på den här sidan?

Tack för din medverkan. Du har nu hjälpt oss att förbättra av.se.

Senast uppdaterad 2017-06-22