Se samtliga föreskrifter

Tryckbärande anordningar (AFS 1999:4), föreskrifter (Upphävda)

Dessa föreskrifter upphävdes den 19 juli 2016 och ersattes med nya föreskrifter om tryckbärande anordningar (AFS 2016:1). Tryckbärande anordningar eller aggregat som släpptes ut på marknaden före den 19 juli 2016 i enlighet med AFS 1999:4 får dock tillhandahållas på marknaden eller tas i bruk.
Omslagsbild: AFS
Tryckbärande anordningar (AFS 1999:4), föreskrifter

Föreskrifterna för tryckbärande anordningar innehöll grundläggande krav, regler på CE-märkning med mera. Reglerna vände sig i första hand till tillverkare, men även till importörer, säljare eller andra som tog sådana anordningar i drift. Föreskrifterna är ett EU-direktiv överfört till svenska bestämmelser.

Tryckbärande anordningar (AFS 2016:1), föreskrifter

Omslagsbild: AFS
Föreskrifterna gäller konstruktion, tillverkning och bedömning av överensstämmelse för tryckbärande anordningar och aggregat vars högsta tillåtna tryck, PS, är högre än 0,5 bar. De gäller från och med 19 juli 2016.

Ursprungs- och ändringsföreskrifter

Pdf-filen ovan innehåller föreskrifterna i fulltext, det vill säga den ursprungliga texten och samtliga ändringar som gjorts sedan föreskrifterna kom ut första gången.

Nedan kan du läsa föreskrifternas ursprungliga lydelse som de såg ut i tryckt form när de gavs ut och de ändringsföreskrifter som har kommit ut.

AFS 2015:1 (ändringsföreskrift), pdf, öppnas i nytt fönster

AFS 2014:25 (ändringsföreskrift), pdf, öppnas i nytt fönster

AFS 2011:6 (ändringsföreskrift), pdf, öppnas i nytt fönster

AFS 2010:10 (ändringsföreskrift), pdf, öppnas i nytt fönster

AFS 2008:9 (ändringsföreskrift), pdf, öppnas i nytt fönster

AFS 2000:41 (ändringsföreskrift), pdf, öppnas i nytt fönster

AFS 1999:4 (i ursprunglig lydelse), pdf, öppnas i nytt fönster

Tryckt och digital version av föreskrifter

Det finns en tryckt och en digital version av alla föreskrifter. Observera att det är den tryckta versionen som gäller, om den digitala versionen och den tryckta skiljer sig åt på någon punkt.

Senast uppdaterad 2018-01-03