Se samtliga föreskrifter

Tryckbärande anordningar (AFS 1999:4), föreskrifter (upphävda)

Dessa föreskrifter upphävdes den 19 juli 2016 och ersattes med nya föreskrifter om tryckbärande anordningar (AFS 2016:1). Tryckbärande anordningar eller aggregat som släpptes ut på marknaden före den 19 juli 2016 i enlighet med AFS 1999:4 får dock tillhandahållas på marknaden eller tas i bruk.

Omslagsbild: AFS
Tryckbärande anordningar (AFS 1999:4), föreskrifter

Föreskrifterna för tryckbärande anordningar innehöll grundläggande krav, regler på CE-märkning med mera. Reglerna vände sig i första hand till tillverkare, men även till importörer, säljare eller andra som tog sådana anordningar i drift. Föreskrifterna är ett EU-direktiv överfört till svenska bestämmelser.

Tryckbärande anordningar (AFS 2016:1), föreskrifter

Omslagsbild: AFS
Föreskrifterna gäller konstruktion, tillverkning och bedömning av överensstämmelse för tryckbärande anordningar och aggregat vars högsta tillåtna tryck, PS, är högre än 0,5 bar. De gäller från och med 19 juli 2016.

Ny regelstruktur 1 januari 2025

Den 1 januari 2025 ersätts denna författning av föreskrifter i en ny struktur. Vi har sorterat om alla paragrafer i våra nuvarande 67 föreskrifter in i 15 nya föreskrifter. Du kan redan nu ta del av de nya föreskrifterna på webbplatsen.

Beslutade föreskrifter som träder i kraft 2025

Om du vill veta vilken paragraf som kommer att ersätta vilken i den nya strukturen hittar du svaret i vår paragrafnyckel.

Paragrafnyckeln

Ursprungs- och ändringsföreskrifter

Pdf-filen ovan innehåller föreskrifterna i fulltext, det vill säga den ursprungliga texten och samtliga ändringar som gjorts sedan föreskrifterna kom ut första gången.

Nedan kan du läsa föreskrifternas ursprungliga lydelse som de såg ut i tryckt form när de gavs ut och de ändringsföreskrifter som har kommit ut.

AFS 2015:1 (ändringsföreskrift), pdf, öppnas i nytt fönster

AFS 2014:25 (ändringsföreskrift), pdf, öppnas i nytt fönster

AFS 2011:6 (ändringsföreskrift), pdf, öppnas i nytt fönster

AFS 2010:10 (ändringsföreskrift), pdf, öppnas i nytt fönster

AFS 2008:9 (ändringsföreskrift), pdf, öppnas i nytt fönster

AFS 2000:41 (ändringsföreskrift), pdf, öppnas i nytt fönster

AFS 1999:4 (i ursprunglig lydelse), pdf, öppnas i nytt fönster

Föreskrifter finns i tryck och som pdf:er

Alla föreskrifter finns i tryckt version och som pdf:er. Om den tryckta versionen på någon punkt skiljer sig från pdf:en är det den tryckta versionen som gäller.

Senast uppdaterad 2023-11-14