Se samtliga föreskrifter

Smältning och gjutning av metall (AFS 1997:5), föreskrifter

Föreskrifterna gäller all smältning och gjutning av metall, samt kringliggande verksamhet som hantering av slagg med mera. Här finns regler om arbetslokaler, riskhantering, skyddsutrustning, ventilation och arbetsställningar.
Omslagsbild: AFS
Smältning och gjutning av metall (AFS 1997:5), föreskrifter

Ursprungs- och ändringsföreskrifter

Pdf-filen ovan innehåller föreskrifterna i fulltext, det vill säga den ursprungliga texten och samtliga ändringar som gjorts sedan föreskrifterna kom ut första gången.

Nedan kan du läsa föreskrifternas ursprungliga lydelse som de såg ut i tryckt form när de gavs ut och de ändringsföreskrifter som har kommit ut.

AFS 2014:15 (ändringsföreskrift), pdf, öppnas i nytt fönster

AFS 2000:20 (ändringsföreskrift), pdf, öppnas i nytt fönster

AFS 1997:5 (i ursprunglig lydelse), pdf, öppnas i nytt fönster

Tryckt och digital version av föreskrifter

Det finns en tryckt och en digital version av alla föreskrifter. Observera att det är den tryckta versionen som gäller, om den digitala versionen och den tryckta skiljer sig åt på någon punkt.

Senast uppdaterad 2016-06-13