Se samtliga föreskrifter

Smältning och gjutning av metall (AFS 1997:5), föreskrifter

Föreskrifterna gäller all smältning och gjutning av metall, samt kringliggande verksamhet som hantering av slagg med mera. Här finns regler om arbetslokaler, riskhantering, skyddsutrustning, ventilation och arbetsställningar.

Omslagsbild: AFS
Smältning och gjutning av metall (AFS 1997:5), föreskrifter

Ny regelstruktur 1 januari 2025

Den 1 januari 2025 ersätts denna författning av föreskrifter i en ny struktur. Vi har sorterat om alla paragrafer i våra nuvarande 67 föreskrifter in i 15 nya föreskrifter. Du kan redan nu ta del av de nya föreskrifterna på webbplatsen.

Beslutade föreskrifter som träder i kraft 2025

Om du vill veta vilken paragraf som kommer att ersätta vilken i den nya strukturen hittar du svaret i vår paragrafnyckel.

Paragrafnyckeln

Ursprungs- och ändringsföreskrifter

Pdf-filen ovan innehåller föreskrifterna i fulltext, det vill säga den ursprungliga texten och samtliga ändringar som gjorts sedan föreskrifterna kom ut första gången.

Nedan kan du läsa föreskrifternas ursprungliga lydelse som de såg ut i tryckt form när de gavs ut och de ändringsföreskrifter som har kommit ut.

AFS 2014:15 (ändringsföreskrift), pdf, öppnas i nytt fönster

AFS 2000:20 (ändringsföreskrift), pdf, öppnas i nytt fönster

AFS 1997:5 (i ursprunglig lydelse), pdf, öppnas i nytt fönster

Föreskrifter finns i tryck och som pdf:er

Alla föreskrifter finns i tryckt version och som pdf:er. Om den tryckta versionen på någon punkt skiljer sig från pdf:en är det den tryckta versionen som gäller.

Senast uppdaterad 2024-05-06