Rån, hot och våld i butiker

Att arbeta i butik är inte alltid säkert. Butiker utsätts för rån och hotfulla händelser.

Enskilda kunder kan också göra arbetsplatsen otrygg. Det är viktigt att arbetsgivaren gör riskbedömningar. När ni undersöker och bedömer risker för hot och våld bör ni ställa er dessa frågor:

 • Hur är lokalerna och den tekniska utrustningen utformad?
 • Vad har vi för larm och säkerhetsrutiner?
 • Vad har vi för instruktioner, och vilka kunskaper har de anställda?
 • Känner all personal, även tillfälligt anställda, till säkerhetsrutinerna? 
 • Finns det möjlighet att snabbt få hjälp i en hotfull situation?
 • Har butiken beredskap för att ta hand om rånoffer om personalen skulle bli utsatt?

Gör butiken så säker som möjligt

Det är viktigt att göra butiken så säker som möjligt. Man kan bland annat behöva se över:

 • butikens läge och utformning
 • lokalernas utrustning
 • belysningen och utsiktsmöjligheterna vid kundentrén, personalingången och varumottagningen
 • kontanthanteringen i kassan
 • om sedelbox eller sluten kontanthantering behövs
 • utrymmen för att räkna kontanter
 • låsanordningar på dörrar och kassalådor
 • rutiner vid stängning och öppning
 • larmmöjligheter för att få snabb hjälp i en våld- eller hotsituation.

Gör lagerutrymmen och personalentréer säkra

Lagerutrymmen och personalentréer är särskilt viktiga områden. Personalen ska kunna känna sig säker på att inte bli överrumplade av främmande personer i lagerlokalen. Se därför till så att obehöriga inte obemärkt kan ta sig från butiken till bakomliggande utrymmen och lagret. Öppningar och dörrar behöver gå att låsa eller vara försedda med någon annan anordning som gör att obehöriga inte kan komma in obemärkta.

Se till att det är fri sikt runt personalentrén, så att det inte finns ställen där obehöriga kan gömma sig. Ha bra belysning, så att det inte finns mörka områden runt entrén. Många gånger är huvudentrén ett bättre alternativ för utpassering, eftersom det i de flesta fall finns fler fönster att se ut genom.

Ha ett säkert system för kassahanteringen

Förvara pengarna i en låsbar kassa och se till att det finns regler för hur mycket pengar som får finnas i kassalådan. Om det finns anställda som är under 18 år är det inte lämpligt att de har ensamt ansvar för kassan.

Ett alternativ till en vanlig kontantkassa med sedelbox för större summor pengar är sluten kontanthantering. Då hanterar inte kassören pengarna alls, vilket kan minska rånrisken.

Variera rutinen för hämtning och lämning av pengar

När ni hämtar och lämnar pengar är det viktigt att variera transportsättet och tiderna, eftersom det gör det svårare för någon att kartlägga butikens rutiner. Det kan också kännas tryggare att vara två. När ni räknar kassan är det lämpligt att det sker i ett särskilt insynsskyddat utrymme med låsbar dörr som har ett tittöga, så att inte dörren öppnas för fel person.

Ha beredskap för att ta hand om rånoffer

I butiken ska ni ha rutiner för hur ni ska agera efter till exempel ett rån. Det är viktigt att personalen kan få snabb hjälp om de utsätts för ett rån eller en hotfull situation. Ofta behöver man stöd direkt efter händelsen, men man kan också få en fördröjd reaktion som gör att man kan behöva hjälp efter att det har gått en tid.

Utbildningsmaterial och filmer

Handelsrådet är ett samarbete mellan arbetsgivare och fackliga organisationer inom handel.

På deras webbplats finns bland annat utbildnings- och informationsmaterial riktat till handeln.

Handelsrådets webbplats, öppnas i nytt fönster

Handelsrådet och Prevent har gett ut ett utbildningsmaterial som heter Säker i butik.

Säker i butik - en utbildning, öppnas i nytt fönster

Arbetsmiljöverket har tagit fram fem filmer om hur du kan göra din butik tryggare.

Trygga butikens filmer på youtube, öppnas i nytt fönster

Senast uppdaterad 2023-09-11