Se samtliga föreskrifter

Kemiska arbetsmiljörisker (AFS 2011:19), föreskrifter

Föreskrifterna specificerar kraven på ett systematiskt arbetsmiljöarbete för arbetsplatser med kemiska risker. I kraven ingår till exempel att undersöka och bedöma risker, vidta åtgärder och märka behållare och rörledningar.

Föreskrifterna ändrades den 1 november 2019

Den 1 november 2019 ändrades lydelsen av 37 a, 37 f, 37 g, 38 och 50 §§. Bland annat påverkas skrivningar som definierar vissa allergiframkallande kemiska produkter och som handlar om medicinska kontroller.

Omslagsbild: AFS
Kemiska arbetsmiljörisker (2011:19), föreskrifter

För mer information, se sidan Vägledning till föreskrifterna om kemiska arbetsmiljörisker.

Vägledning till föreskrifterna om kemiska arbetsmiljörisker

Föreskrifter finns i tryck och som pdf:er

Alla föreskrifter finns i tryckt version och som pdf:er. Om den tryckta versionen på någon punkt skiljer sig från pdf:en är det den tryckta versionen som gäller.

Kemiska risker i arbetsmiljön (ADI 296), broschyr

Omslagsbild på kemiska risker i arbetsmiljön (ADI 296)
Att ha de kemiska riskerna under kontroll är en del av arbetsgivarens ansvar för arbetsmiljön. Broschyren ger information om hur riskbedömning ska göras, att välja produkt och arbetsmetod, luftföroreningar och hanterings- och skyddsinstruktioner med mera.

Akta händerna - välj rätt skyddshandskar mot kemikalier (ADI 549), broschyr

Omslagsbild på akta händerna (ADI 549)
I den här broschyren kan du läsa om vilka skyddshandskar som fungerar bäst mot olika kemikalier. Sådana handskar kallas för kemskyddshandskar. Broschyren är till för bland annat arbetsgivare och skyddsombud.

Bedöm de kemiska arbetsmiljöriskerna så här (ADI 606), broschyr

Omslagsbild på bedöm de kemiska arbetsriskerna så här (ADI 606)
I den här broschyren kan du läsa om att göra en riskbedömning på arbetsplatsen. Riskbedömning innebär att ta reda på vilka åtgärder som behövs för att ingen ska drabbas av sjukdom eller olycksfall.

Jobba rätt med epoxi (ADI 150), broschyr

omslag till broschyren Jobba rätt med epoxi
I den här broschyren kan du läsa om att arbeta säkert med epoxiprodukter. Dessa kan medföra många hälsorisker. Broschyren handlar om bland annat utbildning, allergier, skyddsutrustning och att planera arbetet.

Senast uppdaterad 2020-09-02