Rapportera brister i webbplatsens tillgänglighet

Vi strävar efter att vår webbplats och våra e-tjänster ska kunna användas av alla och oberoende av vilket hjälpmedel du använder. Upplever du brister eller har synpunkter på tillgängligheten på vår webbplats? Här kan du meddela oss om det.

Du kan meddela oss via e-post, telefon eller genom att fylla i formuläret nedan.

Skicka e-post

arbetsmiljoverket@av.se

Ring vår växel

010-730 90 00

Fyll i vårt formulär

Du kan skicka in dina synpunkter anonymt. Men om du vill att vi återkopplar till dig behöver vi dina kontaktuppgifter.

Jag vill ha svar på mitt meddelande och lämnar därför min e-postadress eller telefonnummer.

Behandling av personuppgifter

När du lämnar in en ansökan eller anmälan till Arbetsmiljöverket kommer vi att behandla de personuppgifter som du har angett. Arbetsmiljöverket är personuppgiftsansvarig för behandlingen.

Ändamålet med behandlingen är att Arbetsmiljöverket ska kunna handlägga ditt ärende på ett effektivt sätt, vilket bland annat innebär att uppgifterna kommer att diarieföras, behandlas för olika handläggningsåtgärder och slutligen arkiveras. Allmänna handlingar som inte omfattas av sekretess kan också komma att lämnas ut i enlighet med offentlighetsprincipen. Den rättsliga grunden för behandlingen består i att behandlingen är nödvändig som ett led i vår myndighetsutövning.

Mer information finns på sidorna om Arbetsmiljöverkets behandling av personuppgifter.

Behandling av personuppgifter vid Arbetsmiljöverket