Se samtliga föreskrifter

Anestesigaser (AFS 2001:7), föreskrifter

Föreskrifterna gäller verksamhet där anestesigaser används, främst sjukvård, tandvård och veterinärmedicinsk verksamhet.

Omslagsbild: AFS
Anestesigaser (AFS 2001:7), föreskrifter

De här föreskrifterna finns översatta till engelska.

Föreskrifter finns i tryck och som pdf:er

Alla föreskrifter finns i tryckt version och som pdf:er. Om den tryckta versionen på någon punkt skiljer sig från pdf:en är det den tryckta versionen som gäller.

Senast uppdaterad 2020-05-13