Se samtliga föreskrifter

Anestesigaser (AFS 2001:7), föreskrifter

Föreskrifterna gäller verksamhet där anestesigaser används, främst sjukvård, tandvård och veterinärmedicinsk verksamhet.
Omslagsbild: AFS
Anestesigaser (AFS 2001:7), föreskrifter

De här föreskrifterna finns översatta till engelska.

Tryckt och digital version av föreskrifter

Det finns en tryckt och en digital version av alla föreskrifter. Observera att det är den tryckta versionen som gäller, om den digitala versionen och den tryckta skiljer sig åt på någon punkt.

Senast uppdaterad 2017-09-04