Se samtliga föreskrifter

Anestesigaser (AFS 2001:7), föreskrifter

Föreskrifterna gäller verksamhet där anestesigaser används, främst sjukvård, tandvård och veterinärmedicinsk verksamhet.

Omslagsbild: AFS
Anestesigaser (AFS 2001:7), föreskrifter

De här föreskrifterna finns översatta till engelska.

Ny regelstruktur 1 januari 2025

Den 1 januari 2025 ersätts denna författning av föreskrifter i en ny struktur. Vi har sorterat om alla paragrafer i våra nuvarande 67 föreskrifter in i 15 nya föreskrifter. Du kan redan nu ta del av de nya föreskrifterna på webbplatsen.

Beslutade föreskrifter som träder i kraft 2025

Om du vill veta vilken paragraf som kommer att ersätta vilken i den nya strukturen hittar du svaret i vår paragrafnyckel.

Paragrafnyckeln

Föreskrifter finns i tryck och som pdf:er

Alla föreskrifter finns i tryckt version och som pdf:er. Om den tryckta versionen på någon punkt skiljer sig från pdf:en är det den tryckta versionen som gäller.

Senast uppdaterad 2024-04-26