Ansökan om yrkeskvalificering för dykeriarbete

Dykeriarbete är arbete som utförs under vatten. Exempel på arbete är byggnads- och anläggningsarbete, sanering, inspektion.

Så ansöker du

För att få utföra dykeriarbete i Sverige ska du ha ett dykarcertifikat minst i nivå med ett tillämpligt svenskt yrkesdykarcertifikat. Du kan få hjälp att bedöma om dina kvalifikationer motsvarar kraven i Arbetsmiljöverkets föreskrifter.

Du som har utländska kvalifikationer och vill få dessa bedömda ska skicka personuppgifter, intyg och annan dokumentation till Arbetsmiljöverket via e-post.

arbetsmiljoverket@av.se

Krav på kunskaper

Den som utför eller medverkar i dykeriarbete ska ha de teoretiska och praktiska kunskaper som motsvarar de krav arbetet ställer eller kan komma att ställa. Dessa krav beräknas med hänsyn tagen till den använda dyk- och arbetsutrustningen samt de arbetsuppgifter som ska utföras.

Kunskaperna ska vara dokumenterade i form av ett certifikat eller ett utbildningsbevis. Certifikatet eller utbildningsbeviset ska vara utfärdat av en nationell eller internationell myndighet eller organisation och tydligt ange kunskapernas omfattning.

Vidmakthållande av kunskaper

Arbetsgivaren ska säkerställa att de som utför eller medverkar i dykeriarbete upprätthåller tillräckliga kunskaper och färdigheter. 

Dykeriarbete (AFS 2010:16), föreskrifter

Omslagsbild: AFS
Föreskrifterna om dykeriarbete anger vad arbetsgivare och arbetstagare ska göra för att förebygga ohälsa och olycksfall i arbetet. Fokus ligger på riskbedömning, utbildning, bemanning samt dykarledarens roll.
Blev du hjälpt av informationen på den här sidan?

Tack för din medverkan. Du har nu hjälpt oss att förbättra av.se.

Senast uppdaterad 2019-04-23