Ansökan om yrkeskvalificering för dykeriarbete

För att få utföra dykeriarbete i Sverige ska du ha ett dykarcertifikat minst i nivå med ett tillämpligt svenskt yrkesdykarcertifikat.

Du kan få hjälp att bedöma om dina kvalifikationer motsvarar kraven i Arbetsmiljöverkets föreskrifter.

Krav på kunskaper

Den som utför eller medverkar i dykeriarbete ska ha de teoretiska och praktiska kunskaper som motsvarar de krav arbetet ställer eller kan komma att ställa. Dessa krav beräknas med hänsyn tagen till den använda dyk- och arbetsutrustningen samt de arbetsuppgifter som ska utföras.

Kunskaperna ska vara dokumenterade i form av ett certifikat eller ett utbildningsbevis. Certifikatet eller utbildningsbeviset ska vara utfärdat av en nationell eller internationell myndighet eller organisation och tydligt ange kunskapernas omfattning.

Vidmakthållande av kunskaper

Arbetsgivaren ska säkerställa att de som utför eller medverkar i dykeriarbete upprätthåller tillräckliga kunskaper och färdigheter. 

Arbetsmiljöverket kan bara bedöma dina kvalifikationer om du har fått dem

 • inom EU/EES
 • i ett annat land, men har fått dem godkända i ett annat EU/EES-land.

Så ansöker du

 1. Skicka in din ansökan via e-post

  Ansökan ska innehålla
  • ett utbildningsintyg utställt till dig, där kursinnehållet framgår, till exempel i Word eller som pdf
  • ditt namn
  • ditt födelsedatum eller nationella id-nummer
  • e-postadress och telefonnummer till dig
  • om det behövs för ditt yrke, ska du också skicka med ett intyg från en arbetsgivare eller liknande som visar att du har rätt erfarenhet, till exempel i pdf-format.

   Skicka ansökan till

   arbetsmiljoverket@av.se

 2. Vi bekräftar och begär komplettering
  Vi bekräftar senast inom en månad att din ansökan har kommit fram till oss. Om det behövs ber vi om kompletterande uppgifter från dig.

 3. Vi skickar vidare din ansökan till UHR
  Vi skickar din ansökan vidare till Universitets- och Högskolerådet som bedömer om din utbildning är tillräcklig.

 4. Du får besked från oss inom tre månader
  Vi lämnar besked till dig via e-post inom tre månader från att din ansökan var komplett.

 5. Du kan överklaga
  Du har rätt att överklaga vårt beslut. I beslutsbrevet står det hur du ska göra. Beskriv varför du anser att vi bör ändra vårt beslut. Skicka överklagan till Arbetsmiljöverket.

 6. Vi beslutar om vi ska bedöma din ansökan igen
  Vi beslutar först om vi ska bedöma din ansökan igen. Om vi gör det och beslutar att vi ska ändra vårt första beslut, får du besked via e-post.

 7. Om vi inte bedömer ansökan igen skickar vi överklagan till domstolen
  Arbetsmiljöverket skickar iväg överklagan till domstolen, det vill säga den lokala förvaltningsrätten. Vi skickar också med din ansökan och alla andra handlingar i ditt ärende.

 8. Domstolen fattar beslut
  Domstolen tar hänsyn till alla handlingar i ärendet och fattar beslut. Du får besked direkt från domstolen.

Har du frågor? Kontakta vår svarstjänst på telefon 010-730 90 00.

Dykeriarbete (AFS 2010:16), föreskrifter

Omslagsbild: AFS
Föreskrifterna om dykeriarbete anger vad arbetsgivare och arbetstagare ska göra för att förebygga ohälsa och olycksfall i arbetet. Fokus ligger på riskbedömning, utbildning, bemanning samt dykarledarens roll.
Dykeriarbete (AFS 2010:16), föreskrifter

Senast uppdaterad 2023-06-13