Hörselskydd

Hörselskydd är en åtgärd i sista hand när det inte finns andra sätt att minska bullret. Så långt som möjligt ska man åtgärda bullret där det uppstår.

En man med hörselskydd i arbete

Hörselskydd finns som kåpor och proppar av många typer med olika utformning, egenskaper och användningssätt. För vissa ändamål finns även ljuddämpande hjälmar.

Du ska som anställd få tillgång till hörselskydd:

  • om den genomsnittliga ljudnivån under en 8-timmars arbetsdag är 80 dB(A) eller mer
  • om impulstoppvärdet är 135 dB(C) eller högre.

Hörselskydd ska användas:

  • om den genomsnittliga ljudnivån under en 8-timmars arbetsdag är 85 dB(A) eller mer
  • om den högsta ljudnivån är 115 dB(A) eller högre
  • om impulstoppvärdet, det vill säga den högsta kortvariga ljudtoppen under en arbetsdag är 135 dB(C) eller mer.

Mät buller med din mobiltelefon

Så väljer du rätt hörselskydd

Om du behöver använda hörselskydd i ditt arbete är det viktigt att du får välja och prova ut skydd som passar dig, tätar och är bekväma. Skydden ska också ha lämplig ljuddämpning för den miljö du arbetar i. För att ge dig tillräckligt skydd behöver du ha skydden på dig hela tiden du vistas i den bullriga miljön.

Läs om hur man väljer och använder hörselskydd i föreskriften om buller (2005:16)

Buller (2005:16), föreskrifter

Bullret behöver mätas

För att kunna välja lämpligt hörselskydd behöver man mäta bullret på arbetsplatsen. Med hjälp av resultatet från mätningen och hörselskyddens dämpningsvärden kan man räkna ut hur mycket buller man utsätts för när man använder skydden. Det förutsätter att man använder hörselskydden på rätt sätt. Metoder för beräkning hittar du bland annat i broschyren Buller och hörselskydd samt i böckerna Din personliga skyddsutrustning och Buller och bullerbekämpning.

Buller och hörselskydd (ADI 344), broschyr

Buller och bullerbekämpning (H003), bok

En grov uppskattning av om skyddet ger tillräcklig dämpning kan man göra genom att dra det lägsta av H-, M- och L-värdena (19) från den uppmätta ljudnivån i dB (A) men då finns risken att man väljer ett skydd med onödigt hög dämpning (se nedan).

Här kan du läsa mer om bullermätning

Fördjupning om buller och ljud

Välj hörselskydd som är bekväma och tätar

Om man ska använda hörselskydd hela dagen måste det vara ett bekvämt skydd som inte trycker eller är för varmt. Eftersom vi är olika som individer är det inte säkert att alla skydd passar lika bra. Det är därför viktigt att var och en får möjlighet att prova ut lämpliga skydd, dels med tanke på komfort och dels med tanke på att få avsedd dämpning.

För hörselproppar behöver utprovningen vara speciellt noggrann så att personalen får proppar som de kan sätta i så att de tätar ordentligt. I samband med utprovningen är det också viktigt att personalen får information om hur man sätter i skydden och använder dem på ett riktigt sätt.

Skydden behöver ha lämplig dämpning

Skyddets dämpning ska också vara anpassad till det buller man arbetar i. För att inte bli isolerad utan höra vad arbetskamraterna säger är det lämpligt att välja ett skydd som inte ger onödigt hög dämpning. En ljudnivå innanför hörselskyddet på ca 70-80 dB (A) kan vara lämplig. Det innebär ofta att ett lättare och bekvämare skydd kan användas. För att underlätta kommunikation kan man använda skydd som ger ungefär samma dämpning för låga och höga frekvenser.

För att uppnå avsedd dämpning är det viktigt att skydden tas på enligt tillverkarens bruksanvisning innan man går ut i en bullrig miljö och sedan finjusterar skydden i den bullriga miljön. Justeringen behöver sedan upprepas under användningstiden. Vid arbete i miljöer där starkt buller bara förekommer då och då kan så kallad nivåberoende skydd vara användbara.

Använd hörselskyddet hela tiden

Nyttan av hörselskydd minskar mycket om man inte bär det hela tiden man vistas i bullret. Därför är det viktigt att välja hörselskydd som man klarar av att bära hela arbetsdagen. Tar man av sig hörselskyddet en kort stund, minskar skyddseffekten för hela arbetsdagen drastiskt. Till exempel ger ett hörselskydd med 30 dB dämpning en skyddseffekt på bara 10 dB om man tar av sig det under 10 procent av arbetstiden.

Olika typer av hörselskydd

Skydden ska vara CE-märkta

CE-märkning betyder att tillverkaren garanterar att skyddet uppfyller de europeiska kraven. Dämpning och hållbarhet har då i de flesta fall testats enligt europeisk standard. I skyddens bruksanvisning finns bland annat uppgifter om hur man sätter på sig, justerar och använder skydden samt skyddens dämpningsvärden. Dämpningsvärdena anges bland annat som H-, M- och L-värden där

H anger dämpningen för högfrekvent buller
M anger dämpningen för mellanfrekvent buller
L anger dämpningen för lågfrekvent buller

Läs mer om hörselskydd:

Senast uppdaterad 2023-07-12