Säkerhetskultur – ett samspel mellan människor och riskstyrning

Den här sidan ger dig en introduktion i säkerhetskultur. Här hittar du även ett enkätverktyg som kan ge stöd i arbetet med er säkerhetskultur.

Vad är säkerhetskultur?

Säkerhetskultur är de gemensamma attityder, värderingar och upp­fattningar som chefer och anställda har om för­hållandet till säkerhet och arbets­miljö. Säkerhets­kulturen har alltså stor betydelse för hur man arbetar. Det som känne­tecknar en god säkerhets­kultur på en arbets­plats är att ledningen prioriterar och hanterar säkerhets­frågor på alla nivåer i verksamheten och att de är en del av "kulturen".

Hur skapar man en säker arbetsplats?

För att skapa en hälsosam och säker arbets­plats gäller det att tekniken och den fysiska arbets­miljön är utformad och anpassad efter användarna, och man måste även ta hänsyn till det mänskliga beteendet. Arbets­miljön påverkas naturligtvis även av hur man organiserar och leder verksam­heten. Arbets­ledningen har därför en stor och viktig roll när det gäller att föra ut och förankra säkerhets­tänkandet till sina med­arbetare. En bonus är dessutom att en verksamhet som är hälso­sam och säker även är en effektiv verksamhet.

Ta tempen på din arbetsmiljö! 

Hur står det till med säkerhetskulturen på din arbetsplats? Genom att använda Arbetsmiljöverkets enkätverktyg får du ett snabbt kvitto på hur din verksamhet ligger till. Dessutom får du reda på vad som bör förbättras, och hur du kan gå tillväga. Enkäten går att använda både för engelsk- och svenskspråkiga personer.

Bäst resultat får ni om ni utser en ansvarig grupp som administrerar enkätverktyget. Gruppen bör bestå av både chefer och medarbetare. Använd gärna verktyget när ni gör systematiska undersökningar av arbetsmiljöförhållandena på arbetsplatsen. 

Enkätverktyg för arbetet med er säkerhetskultur

Här hittar du ett självskattningsverktyg som kan ge stöd i arbetet med er säkerhetskultur.

Enkätverktyg säkerhetskultur, öppnas i nytt fönster

Introduktionsfilm till enkätverktyget

Frågor och svar om säkerhetskultur

Vad är skillnaden mellan säkerhets­klimat och säkerhets­kultur?

Säkerhetsklimat lägger vikt vid hur den sociala omgivningen uppfattas medan säkerhetskultur lägger vikt vid hur den sociala omgivningen skapas. 

Kan man mäta säkerhetskultur?

Det är mycket svårt och tidskrävande att mäta grundläggande antaganden på en arbetsplats, det man oftast mäter är säkerhets­klimatet. Vi kan betrakta ett säkerhets­klimat som ögonblicks­bilder av en säkerhets­kultur. Arbetsmiljö­verkets enkät­verktyg mäter säkerhets­klimatet på en arbets­plats genom att ställa ett antal frågor eller påståenden till alla anställda. Läs mer om detta i rapporten "Syna säkerheten på din arbets­plats" eller gå till enkätverktyget. 

Syna säkerheten på din arbets­plats, rapport, pdf, öppnas i nytt fönster

Enkätverktyg säkerhetskultur, öppnas i nytt fönster

Senast uppdaterad 2022-12-06