Nordiska expertgruppen

Nordiska Expertgruppen - ett nordiskt samarbete för att producera kriteriedokument om kemikalier för att sätta yrkeshygieniska gränsvärden.

Nordiska Expertgruppen skriver kriteriedokument

Nordiska Expertgruppen för kriteriedokument om kemiska hälsorisker (NEG) består av vetenskapliga experter från de nordiska länderna. Experterna representerar olika ämnesområden som toxikologi, yrkesmedicin och yrkeshygien.

Gruppens huvuduppgift är att skriva kriteriedokument som används av de nordiska tillsynsmyndigheterna som vetenskapliga underlag för att fastställa nationella hygieniska gränsvärden för kemiska ämnen.

Läs mer om Nordiska Expertgruppen (öppnas i ett nytt fönster).

Senast uppdaterad 2023-07-06