Fördjupning om personlig skyddsutrustning

Den här sidan riktar sig till dig som vill fördjupa dina kunskaper om personlig skyddsutrustning.

Nya regler för utförande av personlig skyddsutrustning 21 april 2018

EU-förordningen om personlig skyddsutrustning, 2016/425, började gälla den 21 april 2018 och samtidigt upphävdes Arbetsmiljöverkets föreskrifter, AFS 1996:7, om utförande av personlig skyddsutrustning och direktivet 89/686/EEG som legat till grund för föreskrifterna. EU-förordningen började gälla direkt och kommer därmed inte att genomföras som svenska föreskrifter.

Föreskrifterna AFS 1996:7 gäller fortsatt för personlig skyddsutrustning som redan släppts ut på marknaden under det gamla direktivet. 

EU-förordningen om personlig skyddsutrustning, EUR-Lexs webbplats, öppnas i nytt fönster

Vägledning till den nya förordningen och andra viktiga dokument från kommissionen, extern webbplats, öppnas i nytt fönster

Användning av personlig skyddsutrustning (AFS 2001:3)

Omslagsbild: AFS
Föreskrifterna gäller arbetsgivare som ska informera arbetstagare om de risker som den personliga skyddsutrustningen ska skydda mot.
Användning av personlig skyddsutrustning (AFS 2001:3), föreskrifter

Att välja personlig skyddsutrustning (ADI 489), broschyr

Omslag broschyr Att välja personlig skyddsutrustning, man med skyddshjälm.
Den här broschyren riktar sig till dig som har ansvar för att köpa skyddsutrustning till en arbetsplats. Den innehåller råd för hur du ska avgöra vilken skyddsutrustning som behövs och vilka krav du ska ställa på den.
Att välja personlig skyddsutrustning (ADI 489), broschyr

Akta händerna - välj rätt skyddshandskar mot kemikalier (ADI 549), broschyr

Omslagsbild på akta händerna (ADI 549)
I den här broschyren kan du läsa om vilka skyddshandskar som fungerar bäst mot olika kemikalier. Sådana handskar kallas för kemskyddshandskar. Broschyren är till för bland annat arbetsgivare och skyddsombud.
Akta händerna - välj rätt skyddshandskar mot kemikalier (ADI 549), broschyr

Senast uppdaterad 2023-07-11