Buller från maskiner

Tillverkaren och användaren ansvarar för att förebygga buller och andra risker med maskiner. Här hittar du vägledningar för dig som tillverkar och köper maskiner.

Många arbetsskador, även hörselskador, har ett direkt samband med användning av maskiner. Arbetsskadorna kan ofta förebyggas redan på konstruktions- och tillverkningsstadiet och genom korrekt installation. Säkerheten vid användning av maskiner handlar också om att använda maskinerna på rätt sätt.

Maskiner

Arbetsmiljöverket har deltagit i en europeisk arbetsgrupp under maskindirektivet, NOMAD TF (Noise And Machinery Task Force) som bland annat tagit fram en vägledning för tillverkare och en kort vägledning för dem som ska köpa maskiner.

Vägledning för tillverkare

I vägledningen för maskintillverkare beskrivs hur bullret från maskinerna (emissionerna) ska deklareras enligt kraven i maskindirektivet (2006/42/EG). Buller som skapas av maskinen ska deklareras både i bruksanvisningen och i det tekniska säljstödsmaterialet. Vägledningen gäller även när både maskindirektivet och direktivet om buller från arbetsmaskiner (2000/14/EG) är tillämpliga. Vägledningen finns på svenska och i en flerspråkig version.

Vägledning för tillverkare, pdf, öppnas i nytt fönster

Guide to manufacturers, pdf, multilingual, opens in a new window

Vägledning för köpare

Vägledningen är tänkt som hjälp för dig som ska köpa eller hyra maskiner. Tänk alltid på riskerna med buller. Ofta kan du välja mellan mer eller mindre bullrande maskiner. I vägledningen ges exempel på vad du ska tänka på för att se till att maskinen har så låg ljudnivå som möjligt. Ju fler som efterfrågar tystare maskiner desto bättre. Vägledningen finns på svenska och engelska.

Vägledning för köpare av maskiner, pdf, öppnas i nytt fönster

Guide for buyers of machinery, pdf, opens in a new window

Senast uppdaterad 2024-05-15