Tillverkares skyldighet att ange korrekta buller- och vibrationsvärden för handhållna maskiner

Skador till följd av buller och vibrationer från handhållna maskiner står för många anmälda arbetsskador. Tillverkare kan bidra till att minska dessa skador genom att ange korrekta buller- och vibrationsvärden.

Informationen ska vara så tydlig att det går att bedöma exponeringen och välja den produkt som bullrar eller vibrerar så lite som möjligt. Korrekt angivna buller- och vibrationsvärden gör det möjligt för inköparen att göra en bedömning av exponeringen innan produkten är inköpt. Om ett säljstödsmaterial innehåller prestanda om produkten ska buller- och vibrationsvärden ska informationen anges även där.

Felaktig information om värden kan orsaka skador

Uppgifterna om buller- och vibrationsvärden för maskiner är ofta felaktiga eller ofullständiga på maskiner och i bruksanvisningar. Det kan leda till att arbetsgivare oavsiktligt utsätter sina arbetstagare för så hög exponering av buller och vibrationer, att de får bestående skador som kan leda till funktionsnedsättningar.

Tillverkare riskerar påföljd om de inte följer reglerna

Tillverkaren är skyldig att deklarera buller- och vibrationsvärden i bruksanvisningen samt i eventuellt säljmaterial där prestanda anges. Vi utövar tillsyn av maskiner i samband med inspektioner och gör även marknadskontroller. Brister kan leda till att maskinen får säljförbud eller återkallas från marknaden. Vi följer upp det här utskicket och granskar om kraven på deklarering av buller- och vibrationsvärden uppfylls. 

Lästips för leverantörer

Maskiner behöver inte vibrera och skada människor

Senast uppdaterad 2024-03-18