Hur påverkas arbetsmiljön av kriget i Ukraina?

Som en följd av Rysslands invasion av Ukraina är många människor på flykt i Europa.

Många av de som flyr är barn. Människor som kommer till Sverige kan vara i behov av olika sorters stöd och hjälp. Kontakt kan förekomma med arbetstagare inom flera olika verksamheter, till exempel sjukvården, migrationsverket, socialtjänsten, frivilligorganisationer, barnhälsovård eller förskola.

Arbetsmiljöverket vill uppmärksamma att arbetsgivaren alltid har ett ansvar för att undersöka och bedöma nya situationer eller arbetsmoment. Arbetsgivaren ska vidta förebyggande åtgärder för att kunna upprätthålla en god arbetsmiljö även under krissituationer. Vid alla typer av förändringar i verksamheten ska arbetsgivaren se till att det genomförs en riskbedömning före förändringen. Kartlägg och undersök vilka risker som den förändrade situationen kan medföra i verksamheten. Se över tidigare, redan genomförda, riskbedömningar utifrån det nya läget och de kunskaper och erfarenheter som kommit fram i undersökningen.

Här kan du läsa mer om riskbedömning före förändring av verksamheten

Här kan du läsa mer om arbetsgivarens ansvar att förebygga smittrisker

Folkhälsomyndigheten och Socialstyrelsen har information på sina webbsidor om rätt till vård för människor på flykt:

Folkhälsomyndighetens webbplats, öppnas i nytt fönster

Socialstyrelsens webbplats, öppnas i nytt fönster

Organisatorisk och social arbetsmiljö

Dagens flyktingsituation i Europa innebär för många arbete i en helt ny kontext som väcker mycket känslor och reaktioner. Det är viktigt att som arbetsgivare känna till de risker denna nya arbetssituation kan medföra, både på kort och lång sikt för arbetstagarna. Det finns mycket arbetsgivare kan göra för att förebygga och minska risker för ohälsa, trots en ansträngd och ibland kaotisk arbetsmiljö.

Smitta från sällskapsdjur

Många människor som kommer till Sverige har med sig sina sällskapsdjur. Smittläget hos djur i Ukraina skiljer sig från det i Sverige och därför är det viktigt att iaktta viss försiktighet när djur tas in från ett annat land till Sverige.

Jordbruksverket och Statens veterinär medicinska anstalt (SVA) har information på sin webbsidor om vad som gäller när djur kommer till Sverige :

Jordbruksverkets webbplats, öppnas i nytt fönster

Statens veterinär medicinska anstalt (SVA), öppnas i nytt fönster

Arbetsmiljöverket vill påminna om att arbetsgivaren har ett ansvar att riskbedöma situationer när arbetstagare kan komma i kontakt med djur. Arbetsgivaren ska vidta förebyggande åtgärder för att minska risken för att arbetstagare utsätts för eventuell smitta från djur.

Här kan du läsa mer om arbetsgivarens skyldighet att förebygga smittrisk.

 

Senast uppdaterad 2024-01-24